Dim We

Dwi wedi methu cysylltu â’r rhyngrwyd ers bore ddoe, ac mae’n bnawn Sadwrn erbyn hyn.  Yn ôl a ddywedwyd wrthyf neithiwr, roedd y gwasanaeth i fod wedi ei adfer am 6.00 o’r gloch y bore ’ma,  ond erbyn hyn, mae hynny wedi ei newid i 3.00 o’r gloch y pnawn.  Dyma’r eildro o fewn y mis diwethaf i ni gael trafferthion tebyg.  Mae’r cyfan yn tanlinellu’r ffordd y daethom i arfer â’r rhyngrwyd a gwasanaethau o’r fath.  Yn gam neu’n gymwys, yr ydym fwy a mwy dibynnol arnynt i wneud ein gwaith, heb sôn am y defnydd a wnawn ohonynt ar gyfer adloniant a chymdeithasu.

Daw cryn dipyn o’r negeseuon a gaf trwy’r e-bost, ac mae’r gwasanaeth hwnnw’n prysur ddod mor bwysig â’r post a’r ffôn erbyn hyn.

Mae’r rhyngrwyd hefyd yn debyg i lyfrgell a storfa gwybodaeth am bob math o bynciau, ac yn hwylus iawn wrth chwilio am atebion i bob math o gwestiynau.

Ac mae gwefan yr Ofalaeth yn debyg i hysbysfwrdd sy’n dangos y manylion am ein hoedfaon a’n cyfarfodydd.  Mae methu diweddaru’r wybodaeth fel dal i ddangos hen boster ymhell wedi cynnal y gweithgarwch y mae’n sôn amdano.

Ydw, dwi’n teimlo’n rhwystredig ac ar goll braidd heb y We.  Mae bod hebddo am ddiwrnod yn f’atgoffa o’r ffordd y mae’r dechnoleg hon yn hwyluso ein gwaith.

Felly, diolchwn i Dduw am bopeth sy’n gwneud bywyd yn braf a hwylus, a pheidio am un eiliad eu cymryd yn ganiataol.  Mae gennym drydan a dŵr glân a system garthffosiaeth, ond mae’r cyfan yn dibynnu ar allu pobl i’w cynnal a’u cadw.  Ac yn y pen draw, mae’r cyfan yn ddibynnol ar yr elfennau, a gall  gwynt a glaw yn rhwydd iawn ddrysu’r cyfan.  Gwelwyd ddoe ddiwethaf yn ardal Aberystwyth y difrod y gall llifogydd eu gwneud mor sydyn.

Mae’r ffin rhyngom ni yn ein digonedd a thlodion a newynog ein byd yn llawer teneuach nag a feddyliwn yn aml.  Fe ddylai hynny gryfhau ein cydymdeimlad ag eraill yn eu dioddefaint. Diolchwn am yr holl isadeiledd sy’n sicrhau i ni fywyd cyfforddus a braf, yn arbennig o gofio am y bobl sy’n byw yng nghanol tlodi a budreddi  oherwydd diffyg dŵr glân a phethau sylfaenol o’r fath.

O gofio mor freintiedig ydym, beth yw diwrnod o fod heb y We?  Ond er dweud hynny, mae arna i ofn mai cwyno fyddaf fi eto ymhen yr awr os na fydd y we wedi ei drwsio, a minnau’n dal i fethu gwneud yr hyn sy’n galw.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 10 Mehefin, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: