Ffydd

Mae’r Full Gospel Apostolic House of the Lord Jesus yn Matoaka, Mercer County, West Virginia yn yr Unol Daleithiau yn ddi-weinidog ers wythnos.  Bu farw Mark Wolford, bugail yr eglwys honno’n sydyn nos Sul diwethaf yn 44 mlwydd oed.  Doedd o ddim wedi bod yn wael ac roedd o wrth ei waith fel arfer yr wythnos ddiwethaf, ond bu farw ychydig oriau wedi iddo arwain oedfa.  Yr hyn sy’n gwneud y stori hon yn fwy trist fyth yw bod tad Mark Wolford wedi marw dan yr un amgylchiadau’n union yn 1983, yn 39 mlwydd oed.  Roedd yntau’n ddyn iach ac wedi arwain oedfa rai oriau cyn ei farwolaeth.  A’r gwir yw na fyddai’r un o’r ddau wedi marw fel gwnaethon nhw petaen nhw heb arwain yr oedfaon hynny! 

Gwaith peryglus iawn ydi arwain oedfa i bobl fel Mark Wolford gan ei fod ef a’i debyg yn credu bod gafael mewn nadroedd gwenwynig yn un ffordd bwysig o ddangos cryfder eu ffydd.  Dyna oedd o’n ei wneud ddydd Sul.  Ond wedi gafael yn y neidr, a’i rhoi i’w fam, ac i aelod arall o’r gynulleidfa iddynt hwythau afael ynddi, fe osododd Wolford y neidr ar lawr ac eistedd wrth ei hymyl, ac fe’i brathwyd ganddi.  Dyna’n union a ddigwyddodd i’w dad hefyd yn ôl pob tebyg.

Roedd Mark Wolford yn credu ei fod yn profi realiti ei ffydd yn Nuw trwy afael yn y neidr, ac fe wnai hynny’n rheolaidd yn ei oedfaon.  Roedd yn credu fod Duw eisiau iddo wneud hyn, ac mai arwydd o ddiffyg ffydd oedd peidio â’i wneud.  Ac roedd yn seilio’i gred ar eiriau a welir ar ddiwedd Efengyl Marc: ‘gafaelant mewn seirff, ac os yfant wenwyn marwol ni wna ddim niwed iddynt’ (Marc 16:18).

Nid yw’n hawdd deall y geiriau hynny, ond mae’r hyn a wnai Mark Wolford ohonynt yn dangos y perygl o wneud geiriau anodd a thywyll yn sail i’n ffydd a’n hymddygiad. Beth bynnag yw ystyr y geiriau, fe ddylai fod yn amlwg nad gorchymyn i Gristnogion ufuddhau iddo ydynt. (Mae’n bosibl bod Iesu’n cyfeirio yma at rywbeth anghyffredin a ddigwyddai unwaith yng nghyfnod yr Eglwys Fore.)  Mor bwysig yw deall y Beibl yn ei oleuni ei hun a gadael iddo’i esbonio’i hun i ni.  Oherwydd pan demtiwyd Iesu Grist i roi prawf o’i ffydd yn Nuw trwy ei daflu ei hun oddi ar dŵr uchaf y deml er mwyn i Dduw ei warchod, gwrthod gwneud hynny a wnaeth ef a dweud, ‘Paid â gosod yr Arglwydd dy Dduw ar ei brawf’ (Mathew 4:7).  Bob tro mae pobl fel Mark Wolford yn rhyfygu trwy gydio mewn nadroedd maent yn herio Duw i wneud pethau mawr, gan weithredu’n gwbl groes i’r Arglwydd Iesu.  Marwolaeth drist, ddiangen oedd un Mark Wolford, heb fod a wnelo  ddim â gwir ffydd yn Nuw’r Beibl.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 03 Mehefin, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: