Treth

Druan o Jimmy Carr.  Mi gafodd bryd a hanner o dafod gan y Prif Weinidog, David Cameron, y dydd o’r blaen.  Roedd Mr Cameron wedi clywed nad yw Mr Carr yn talu digon o dreth am ei fod yn defnyddio cwmniau a buddsoddiadau ar Ynys Jersey er mwyn medru arbed talu mwy nag sydd raid o dreth incwm.  Nid oes dim byd anghyfreithlon yn y trefniant, ond mater arall yw beth sy’n foesol gywir.

Mae’r stori a’r drafodaeth a ddeilliodd ohoni wedi dod â’r gwahaniaeth rhwng osgoi treth (tax avoidance) ac efadu treth (tax evasion) i’r amlwg. ‘Osgoi treth’ a wna pobl wrth ddefnyddio pob ffordd bosibl i beidio â thalu mwy nag sydd raid o dreth, a hynny’n cael ei wneud mewn ffyrdd cyfreithlon.  ‘Efadu treth’ yw defnyddio ffyrdd anghyfreithlon er mwyn peidio â thalu treth.  

Ddechrau’r wythnos, wedi i bapur newydd y Times dynnu sylw at faterion treth Jimmy Carr, roedd y comediwr yn ei gyfiawnhau ei hun trwy fynnu na ddymunai dalu ceiniog mwy nag sydd raid o dreth.  Ond daeth dan lach Mr Cameron, a’i cyhuddodd o fod yn foesol anghywir.  Ond amharod oedd y Prif Weinidog y diwrnod wedyn i feirniadu pobl eraill am yr un math o beth.  Doedd a wnelo’r ffaith fod un neu ddau ohonynt yn gefnogwyr y Blaid Geidwadol ddim â’r peth wrth gwrs!

Un peth oedd o blaid Jimmy Carr, chwarae teg iddo, oedd ei fod wedi syrthio ar ei fai erbyn diwedd yr wythnos a chyfaddef iddo wneud camgymeriad mawr.

Un peth y mae’r stori hon wedi ei wneud yw tanlinellu’r ffaith mai yn erbyn eu hewyllys y mae’r rhan fwyaf o bobl yn talu trethi, boed hynny dreth incwm neu dreth cyngor neu dreth ar werth neu dreth ar dannwydd.  Ac eto, gwyddom fod rhaid wrth drethi er mwyn cynnal y gwahanol wasanaethau y dibynnwn arnynt.

Mor aml y bydd pobl yn glynu’n dynn wrth arian gan fynnu mai nhw sydd pia fo.  Pam ddylai neb arall, yn cynnwys y llywodraeth, gael ei ddwylo arno?  Ac fe all yr un feddylfryd reoli’r ffordd y meddyliwn am ein cyfraniadau at waith yr eglwys a theyrnas Dduw.  Ein harian ni ydyw, a pham dylai neb – yn cynnwys Duw –   gael ei ddwylo ar hwn hefyd?  Mae peidio rhoi i Dduw, o’n hamser a’n doniau yn ogystal â’n heiddo, yn debycach i efadu nac osgoi, gan mai Duw bia’r cyfan prun bynnagm a’n bod ninnau i fod i roi o’n gorau iddo bob amser. 

Rhoddion Duw yw’r cyfan sydd gennym,. Fe gawsom ddoniau a bendithion o bob math er mwyn eu defnyddio yng ngwasanaeth ein Harglwydd a’n Gwaredwr, Iesu Grist.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24 Mehefin, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: