Dal i ofyn

Gofynnwyd i mi yn ystod yr wythnos pam fod yr un adnod i’w gweld bron bob wythnos yn Gronyn ar hyn o bryd.  Fe welwch ei bod yma eto’r wythnos hon, fel y bu’n gyson ers dechrau’r flwyddyn.  O Salm 90 y daw’r geiriau, ‘Rho i ni lawenydd gynifer o flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer o flynyddoedd ag y gwelsom ddrygfyd’.  Darllen y geiriau wnes i yn ystod dyddiau cynta’r flwyddyn, ac fe wnaethon nhw argraff arnaf.  Ac fe soniais mewn pregeth y gallai’r geiriau hyn fod yn weddi i ni bob dydd eleni.

Gwibiodd yr wythnosau heibio nes bod ail hanner y flwyddyn yn agor heddiw.  Mae’n rhaid i mi fod yn onest a dweud na lwyddais i weddïo’r adnod hon bob dydd dros y chwe mis diwethaf.  Ond mi ddois nôl atynt yn gyson er hynny, ac mae’n werth ail osod yr her neu’r nod i ni ein hunain ar gyfer gweddill y flwyddyn.  A ninnau wedi cael mwy na digon o  aflwyddiant a dirywiad ers blynyddoedd, dowch i ni weddïo gyda’r Salmydd ar i Dduw roi i ni a’n heglwysi flynyddoedd o fendith i gyfateb o ran nifer i’r blynyddoedd llwm a welwyd.

Y Duw Hollalluog yw ein Duw ni.  Mae pob gallu yn ei law.  Y Duw byw ydyw, a gall fywhau ei waith unrhyw bryd y myn.  Beth bynnag yw cyflwr gwaith ei deyrnas yn ein gwlad ar hyn o bryd, fe all Duw fywhau ei waith a dod â llwyddiant mawr i’w Eglwys.  Does dim rhaid i bethau aros fel y maent ar hyn o bryd.  Gall Duw roi bywyd newydd i ni, hyd yn oed yma yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain.

Gweddïwn, felly, eiriau’r Salmydd, ‘Rho i ni lawenydd gynifer o flynyddoedd ag y blinaist ni…’  Galwn ar Dduw i droi’r llesgedd yn gyffro a’r tristwch yn llawenydd a’r galar yn gân.  Gwnawn hynny gan sylweddoli na allwn ni ein hunain ddod â’r llwyddiant yr hiraethwn amdano.  Nid ynom ni y mae’r gallu i fywhau’r eglwysi.  Nid eiddom ni’r ddawn i ddod â phobl i gredu’r Efengyl a chyffesu Iesu Grist.  Duw yn unig all wneud y pethau hyn.  Arno ef, felly, y dylem alw.

Dychmygwch y sefyllfa os bydd Duw yn gwrando’r weddi hon ac yn rhoi i ni’r hyn y gofynnwn amdano.  Bydd Cymru’n wahanol iawn i’r hyn ydyw heddiw. Bydd ein heglwysi’n wahanol.  Y gwir yw y byddwn ninnau mae’n debyg yn wahanol.  Dychmygwch genedl wedi troi nôl at Grist; eglwysi wedi eu bywhau; Cristnogion ar dân dros Grist; pobl na fu ganddynt erioed ddim i’w ddweud wrth y Ffydd yn dod i gredu’r Efengyl a phrofi’r bywyd newydd o adnabod a byw i’r Iesu.  Yn ei drugaredd, boed i Dduw ateb ein gweddi am flynyddoedd o fendith ar waith y deyrnas yng Nghymru.  Ond cyn y gall Duw ateb y weddi honno, mae’n rhaid i ni ei gofyn.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Gorffennaf, 2012

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: