Park Lane

Mae’r gêm Monopoly wedi sicrhau bod Park Lane yn un o strydoedd enwocaf Llundain.  Arferai fod yn stryd o dai moethus, a hynny a olygai mai dyma’r eiddo ail ddrutaf ar fwrdd Monopoly. Mae’n debyg bod Park Lane wedi newid cryn dipyn ers i’r gêm gael ei chreu a’i bod erbyn hyn yn stryd lydan brysur, tair lôn i bob cyfeiriad. Ond Park Lane arall oedd yn y newyddion yr wythnos ddiwethaf. Yn Llundain y mae Charlton Park Lane hefyd, a dyma’r stryd y gwelwyd naw o bonciau arafu (speed humps) yn cael eu codi oddi arni’r diwrnod o’r blaen ar gyfer y Gemau Olympaidd. Ar hyd y stryd hon y bydd athletwyr a phwysigion yn teithio i’r Royal Artillery Barracks yn Greenwich i rai o gystadlaethau saethu a saethyddiaeth y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Er mwyn hwyluso’u taith, a rhag i’r ponciau eu harafu, penderfynwyd gwario £50,000 i’w codi, a’u hailosod wedi i’r Gemau ddod i ben. Yn naturiol ddigon, mae’r bobl leol yn bryderus ynghylch y peth ac yn poeni am eu diogelwch hwy a’u plant os bydd cerbydau’n goryrru ar hyd y lôn heb ddim i’w rhwystro.

Un enghraifft yn unig yw hyn o’r modd y mae trefnwyr y Gemau’n rhoi lles y cystadleuwyr a’r swyddogion a’r noddwyr o flaen buddiannau’r bobl sy’n byw neu’n gweithio yn Llundain.  Mae’n bosib iawn y bydd pwysigion y Gemau’n symud yn hwylus o fan i fan tra bydd gweithwyr a thrigolion lleol yn cael mwy o drafferth nag arfer i fynd o amgylch y ddinas.

Mor bwysig yw hi i’r eglwys ofalu nad yw’n gwneud peth tebyg trwy roi ei buddiannau hi ei hun o flaen lles pobl eraill. Y gwir yw ei bod mor hawdd gwneud hynny. Nid yw’r Eglwys yn bod er ei mwyn ei hun, Mae’n bod yn hytrach er mwyn yr Arglwydd lesu Grist, i’w wasanaethu ef a’i fawrygu. Mae’n bod er mwyn eraill, i’w caru a’i gwasanaethu yn enw’r Iesu.

Mor rhwydd yw dweud hynny, ond mor anodd ei weithredu. Nid ein lles ni sydd i ddod gyntaf, medd yr lesu wrthym, ond lles eraill. A’n braint yw gwasanaethu eraill yng nghariad Crist.  Beth yn union y mae hynny’n ei olygu, a sut yn union y gwnawn ni hynny yw dau o’r cwestiynau y mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â hwy bob dydd.  Yr hyn sy’n gwbl amlwg yw na lwyddwn ni i roi eraill yn gyntaf heb i hynny gostio i ni mewn amser a llafur ac adnoddau.
Ond cyn hynny hyd yn oed, lwyddwn ni ddim i roi eraill yn gyntaf heb i’n calonnau fod wedi eu cyffwrdd gan gariad Duw ac i ninnau brofi gwir gariad at eraill a gwir ofal am eu lles ysbrydol a chorfforol. Gobeithio nad yw codi’r ponciau yn Llundain yn golygu bod taith gyfforddus i bobl y Gemau yn bwysicach na diogelwch plant a phobl Charlton Park Lane.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 15 Gorffennaf, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: