Gras a Ffydd

Gras a ffydd yw dau o gyfeillion mwyaf y Cristion.  Gras a ffydd yw calon a choron Cristnogaeth. Gras a ffydd yw cryfder y bywyd Cristnogol.  Maent yn gwbl sylfaenol, a byddai Cristnogaeth yn peidio â bod hebddynt.

Gogoniant Cristnogaeth yw ei bod yn cynnig i ni berthynas real a bywiol â’r Duw mawr.  Ac mae gras a ffydd wrth wraidd y berthynas honno. Trwy ras, yn hytrach na thrwy eu nerth a’u haeddiant eu hunain y daw pobl iddi. Trwy ffydd yn yr Iesu, ac nid trwy ddefodau a gweithgarwch crefyddol, y deuant at Dduw. Dyna ddywed Cristnogaeth, a dyna sy’n ei gwneud yn newyddion da o ryfeddod mawr i bawb sy’n ei derbyn.  I weiniaid a phechaduriaid, mae gan Gristnogaeth neges syfrdanol, sef mai gras a ffydd sy’n rhoi gobaith a llawenydd.  Y pethau hyn sydd wedi galluogi Cristnogion ar hyd yr oesoedd i fyw’r bywyd Cristnogol mewn rhyddid a llawenydd.

A chan mai’r berthynas hon â Duw yw man cychwyn y bywyd Cristnogol, mae gras a ffydd yn gymwynaswyr mawr i bopeth sydd ynglŷn â Christnogaeth.  Oherwydd mae’r eglwysi a gwaith Cristnogol o bob math ar eu hennill wrth i’r berthynas â Duw lywio bywyd ac ymddygiad pobl. 

Ond fe all gras a ffydd fod yn elynion y grefydd sy’n gosod capel ac eglwys ac oedfa a defod yng nghanol y bywyd Cristnogol; y grefydd gyfundrefnol sy’n rhoi mwy o bwys ar draddodiad a chyfundrefn ac adeilad a defod na’r berthynas fywiol â Duw. Mae gras a ffydd yn dweud nad yw’r pethau hyn yn angenrheidiol i Gristnogaeth, am nad trwyddynt hwy y ceir y bywyd newydd a’r gobaith am y bywyd     tragwyddol. Trwy ffydd yn Iesu Grist y daw’r pethau hyn, ac nid trwy ddefod nac oedfa na theyrngarwch i gapel neu   enwad neu gyfundrefn. A daw’r ffydd honno trwy ras Duw.

Pan fo golwg pobl ar ras a gafael pobl ar ffydd yn gwanio, mae Cristnogaeth yn ‘colli ei gafael’ ar bobl.  Ac mae’n bosibl mai dyna a welwn yn nirywiad a gwendid ein heglwysi anghydffurfiol heddiw. Mae’r union byth sy’n rhoi grym i’r bywyd Cristnogol yn absennol os collwyd golwg ar ras a ffydd.

Fedrwn ni ddim mynnu bod pobl yn dod i’n hoedfaon, a ninnau’n credu mai peth gwirfoddol yw addoliad.  Fedrwn ni ddim gorfodi pobl i gefnogi’r capel a’r gyfundrefn grefyddol, a ninnau’n credu mai o’r galon y daw’r awydd i wneud hynny.  O ran y gyfundrefn a’i dyfodol, mae’n bosibl y byddai’n haws heb ras a ffydd!  Ond gan nad defodau a chyfundrefnau sydd bwysicaf, ond gwir Gristnogaeth, mae gras a ffydd yn aros yn sail y Gristnogaeth honno a ddaw â bywyd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 23 Medi, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: