April

Mewn anwybodaeth, rhaid mentro dweud rhywbeth. Mae’n anodd, os nad yn amhosibl peidio sôn heddiw am yr un digwyddiad a aeth â sylw pawb ers nos Lun, sef diflaniad yr hogan fach bum mlwydd oed, April Jones. 

Mae’n anodd gwneud hynny am fwy nag un rheswm: yr ofn ein bod rywsut yn busnesu ym mhoen dirdynnol ei theulu wrth sôn amdani mewn erthygl fel hon; yr ofn hefyd fod peidio sôn am April yn awgrymu rywsut nad ydym yn malio am eu dioddefaint a’u hartaith.

Ac mewn anwybodaeth yr ysgrifennir y geiriau hyn, a hithau’n bnawn Sadwrn, am nad ydym eto’n gwybod i sicrwydd beth sydd a ddigwyddodd.  Gwaetha’r modd, mae’n ymddangos fod yr ofnau gwaethaf a fu gan bawb ers nos Lun wedi eu cadarnhau gan fod y dyn sydd yn y ddalfa ers pnawn Mawrth newydd gael ei gyhuddo o lofruddio April.

Ers clywed gyntaf am gipio April nos Lun, yr ydym wedi dychryn nid yn unig bod y fath beth wedi digwydd, ond ei fod wedi digwydd mewn tref fechan gyfarwydd yng Nghanolbarth Cymru.  Clywsom lawer gwaith bobl yn deud am wahanol ddigwyddiadau trasig, ‘nad yw pethau fel hyn yn digwydd yn y fan yma’.  Ac am fod Machynlleth mor agos, ac mor gyfarwydd, gallwn ninnau ddeud na fyddem yn disgwyl i’r fath ddigwydd mewn lle fel hyn.  Ond ofnir bellach fod y gwaethaf wedi digwydd, a bod hanes April am atgoffa pobl Machynlleth a gwlad gyfan am flynyddoedd i ddod o’r gwaethaf y mae pechod yn gallu ei wneud.

Ond heddiw, mewn anwybodaeth, ni allwn ond gweddïo dros deulu April, ei eu ffrindiau, eu cymdogion, plant a staff Ysgol Gynradd Machynlleth, ac ardal gyfan yn eu poen a’u dychryn a’u dryswch, a’u galar.  Diolchwn am bob cymorth a gawson nhw gan ffrindiau a’r heddlu a phawb a fu’n gefn iddyn nhw’r wythnos ddiwethaf; diolchwn am barodrwydd a phenderfyniad pawb, yn wirfoddolwyr a phobl broffesiynol, i wneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i April.  Roedd y ffordd y daeth cymuned gyfan ynghyd fel un i chwilio am April ac i gynnal ei gilydd yn    dangos pobl ar eu gorau.

Gweddïwn hefyd dros y bobl sy’n ceisio gweinidogaethu yn enw Iesu Grist i’r gymuned friwedig, ac o bosib i deulu April yn uniongyrchol, dros yr wythnosau nesaf.  Gwelsom rai o’r bobl hyn ar y teledu yn ystod yr wythnos, ac mae’n siŵr y byddan nhw ac eraill yn parhau i geisio cynnig gobaith yr Efengyl i bobl sydd wedi eu clwyfo a’u dryllio.  Bydd arnynt angen nerth a gras yn stôr, a chyflwynwn hwythau ac eglwysi’r dref a’r ardal gyfagos i ofal Duw, gan weddïo y bydd Duw yn eu defnyddio fel goleuadau o gariad. 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 07 Hydref, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: