Guto

Roedd digon o sŵn a golau nos Wener. Bron na feddyliech fod rhywrai wedi dechrau dathlu’n gynnar!  Ond mellt a tharanau, yn hytrach na thân gwyllt oedd i’w gweld a’u clywed echnos.  Nos yfory yw Noson Tân Gwyllt.  Nid dyna oedden ni’n arfer ei galw chwaith, ond Noson Guy Fawkes (neu Noson Guto Ffowc).

Does dim cymaint o sôn am yr hen Guto erbyn hyn.  Nid ei fod mor ‘hen’ â hynny, gan mai 35 mlwydd oed oedd pan fu farw, ac yntau wedi’i ddedfrydu i’w grogi am ei ran yn y Cynllwyn Powdr Gwn yn erbyn Tŷ’r Arglwyddi a’r Brenin Iago I.  Mae’n debyg i Guto neidio oddi ar y crocbren a thorri ei wddf pan oedd ar fin cael ei grogi ym mis Ionawr 1606.

Roedd Iago I wedi rhoi gorchymyn i bobl Llundain danio coelcerthi er mwyn dathlu’r ffaith fod y cynllwyn yn ei erbyn wedi ei rwystro ar Dachwedd 5, 1605.  Dyna ddechrau  Noson Guto Ffowc, ac yn fuan wedi hynny dechreuwyd  llosgi delw o Guto ar y goelcerth i gofio’i fethiant. Ond go brin fod neb ohonom ni wedi gosod delw o wellt a phapur a hen ddillad ar ben y goelcerth gan gredu ein bod yn dathlu’r ffaith fod Tŷ’r Arglwyddi wedi ei arbed.  Tipyn o hwyl ar ddechrau gaeaf fu Noson Guto Ffowc.  A go brin hefyd ein bod wedi llosgi’r ddelw i ddathlu’r ffaith fod Guto a’i gyd-gynllwynwyr wedi methu yn eu hymdrech i orseddu’r Ffydd Babyddol yn lle’r Ffydd Brotestannaidd yn y gwledydd hyn.  Roedd hynny’n rhan o’u bwriad, a hynny sy’n egluro mai delw o’r Pab a gai ei osod ar y goelcerth am gyfnod!

Nid yr un yw’r frwydr o blaid y Ffydd yng Nghymru heddiw ag ydoedd yn Llundain 400 mlynedd yn ôl.  Nid brwydr rhwng yr Eglwys Babyddol a’r eglwysi Protestannaidd ydyw.  Nid â phowdr gwn yr ymosodir ar y Ffydd, ac nid artaith a chrocbren a ddefnyddir i’w hamddiffyn.  Ond mae yna bobl sy’n ymosod ar y Ffydd trwy wadu, er enghraifft, rai o’i gwirioneddau sylfaenol, a darnio’r Beibl, a gwneud yr Arglwydd Iesu Grist yn llai nag ydyw.  Yn wyneb y fath ymosodiad, mae angen amddiffyn ‘y Ffydd a roddwyd unwaith i’r saint’.  Nid trwy rym braich y gwneir hynny heddiw, ond trwy dystio’n eofn i Efengyl Gras Duw ac i Iesu Grist fel Gwaredwr ac Arglwydd. 

Amddiffynnwn y Ffydd trwy gyhoeddi’r Efengyl; trwy gyflwyno Iesu’n Gyfaill a Gwaredwr; trwy dynnu sylw at ddysgeidiaeth sy’n groes i’r hyn a ddysgir yn Y Beibl; a thrwy fyw’r bywyd newydd o gariad a maddeuant a chymod yng Nghrist.   Amddiffynnwn y Ffydd trwy ddangos mewn gair a gweithred mai Iesu Grist yw’r ffordd, a’r unig ffordd, at Dduw.    

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 04 Tachwedd, 2012

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: