Jimmy Savile

‘Pa fodd y cwymp y cedyrn?’  A do, fe welsom gedyrn yn cwympo’n ddiweddar.  Lance Armstrong yn colli ei goron fel pencampwr rasio beics; Silvio Berlusconi, cyn Brif-weinidog yr Eidal yn cael ei ddedfrydu i garchar; a  Syr Jimmy Savile yn cael ei gollfarnu ym mhobman am droseddau difrifol.

Llwyddodd Jimmy Savile i osgoi sefyll gerbron ei well yn ystod ei oes.  Er yr holl sibrydion ac amheuon, aeth i’w fedd heb orfod wynebu ei gyhuddwyr.    Ond erbyn hyn, derbyniwyd ei fod yn euog o droseddau difrifol a gyflawnodd dros gyfnod o ddegawdau.  Ni ellir ei ddwyn gerbron yr un llys, ond fe’i dyfarnwyd yn euog.  Ni ellir ei garcharu, ond fe symudwyd cofebau, fe daflwyd ei garreg fedd ac fe ailenwyd stryd oedd yn dwyn ei enw.  Bellach, mae galwad i’r teitl, ‘Syr’, gael ei dynnu oddi arno.  Mae Pabyddion amlwg yn galw hefyd am iddo gael ei amddifadu o’r anrhydedd a roddodd yr Eglwys Babyddol iddo trwy ei wneud yn farchog.

 Mae’n amlwg ei bod gryn dipyn haws symud carreg fedd ac arwydd stryd na theitlau a roddwyd gan Lywodraeth Prydain a’r Fatican.  Cafwyd awgrym oddi wrth y naill a’r llall y gall fod yn anodd gwneud hynny i Jimmy Savile gan nad yw’r teitl erioed wedi ei dynnu oddi ar neb wedi i’r person hwnnw farw.  Mae’r anrhydedd, meddir, yn diflannu p’run bynnag ar farwolaeth y sawl a anrhydeddwyd.  Mae’n anodd derbyn hynny.  Glywsoch chi rywun yn sôn am Frank Drake a Wally Raleigh erioed?  Sir Francis a Sir Walter yw hi bob tro, bedair canrif wedi iddyn nhw farw.

Ond beth am yr anrhydedd a ddyfarnwyd gan y Fatican?  Mae’r Eglwys Babyddol (ac unrhyw gorff crefyddol arall) sy’n anrhydeddu pobl am wasanaeth i’w ffydd, neu i’w cymuned, neu i’r Fatican ei hun, yn debygol o wneud cam gwag ar brydiau rwy gael eu twyllo gan ragrithwyr fel Jimmy Savile.  Tybed na fyddai’n well i’r Eglwys beidio rhoi’r anrhydeddau hyn, a gadael y gwaith o bwyso a mesur cyfraniad pobl, a’r gwaith o farnu, i’r Brenin Mawr ei hun.

A phwy gaiff y gair olaf yn hanes Jimmy Savile?  Nid y llysoedd y llwyddodd i’w hosgoi.  Nid y wasg na’r cyhoedd a’i dyfarnodd yn euog.  Nid hyn yn oed y bobl a ddioddefodd o’i herwydd.  Gan Dduw y bydd y gair olaf.  Oherwydd bydd raid i Jimmy Savile a phawb ohonom ‘sefyll gerbron brawdle Duw’ a ‘rhoi cyfrif amdanom ni’n hunain i Dduw’ (Rhuf. 14:10, 12).  Ac yn wyneb y farn deg a chyfiawn honno, unig obaith yr un ohonom fydd bod Iesu Grist yn sefyll o blaid y rhai sy’n credu ynddo, ac yn ateb yn eu lle.   

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 28 Hydref, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: