Ciw hir

Hen brofiad diflas ydi bod mewn ciw.   Er enghraifft, ar ôl gwthio’r troli o amgylch yr archfarchnad, does neb eisiau sefyll am chwarter awr mewn ciw wrth y ddesg dalu!  Ond mae’n debyg nad oedd neb yn poeni’n ormodol am y ciw ar Ffordd Stonelaw yn Rutherglen amser cinio ddoe.

Tref yn yr Alban yw Rutherglen, nid nepell o Glasgow.  Does gen i ddim cof i mi glywed am y lle o’r blaen.  Ond erbyn deall, rydym yn gyfarwydd iawn ag un o gyn-drigolion y dref hon, sef Stan Laurel (o’r ddeuawd gomedi enwog Laurel a Hardy). Mae’n debyg iddo gael peth o’i addysg yn Rutherglen.  A gallasai’r hyn a ddigwyddodd yn Rutherglen ddoe fod yn olygfa ddoniol yn un o ffilmiau’r ddau hyn, oni bai am y ffaith nad oedd peiriannau twll-yn-wal wedi eu dyfeisio yn oes y ffilmiau du a gwyn.

Yn ôl y llun a welais, roedd cymaint â deugain o bobl yn y ciw y tu allan i gangen Banc yr Alban ar Ffordd Stonelaw ddoe; a phawb ohonyn nhw’n aros eu tro i dynnu arian o’r peiriant twll-yn-wal.  Pam y fath giw?  Am fod y peiriant yn rhoi mwy o arian nag a ddylai!  Roedd y si wedi mynd ar led fod arian ychwanegol i’w gael, ac roedd y ciw’n mynd yn fwy a mwy!

Nid dyma’r tro cyntaf i’r fath beth ddigwydd wrth gwrs.  Mae’r peiriannau hyn yn torri o bryd i’w gilydd, a chamgymeriadau’n digwydd.  Ond mae’n rhyfedd fel mae sefyllfaoedd o’r fath yn dod â’r gwaethaf ynom i’r amlwg.  Roedd yn gyfle rhy dda i’w golli i lawer o bobl: cyfle am arian am ddim ar draul y Banc.  Beth bynnag oedd ym meddwl y bobl hyn, twyll a lladrad oedd cael arian o’r peiriant hwn gan wybod yn iawn y byddai’r peiriant yn rhoi mwy iddynt nag a fyddai’n cael ei ddangos ar y sgrin neu ar y dderbynneb. 

Wn i ddim beth fydd yn digwydd i’r bobl hyn.  Fyddan nhw’n cael cadw’r arian?  Neu fydd hi’n bosibl i’r Banc ei hawlio nôl oddi wrthynt.  Mae’n bosib y bydd cofnod yng nghrombil y peiriant o faint o arian a roddwyd i bob cwsmer.  Ond go brin er hynny y caiff neb ei gyhuddo o unrhyw drosedd gan nad oes, hyd y gwn i, gyfraith yn erbyn defnyddio’r peiriannau pres hyn.   

Tybed beth fyddem ni wedi ei wneud pe byddem yn Rutherglen ddoe?  O wybod y byddai’r peiriant yn rhoi mwy o arian nag a ddylai, fydden ni wedi ei ddefnyddio a phocedu’r arian, ynteu fydden ni wedi mynd i chwilio am beiriant arall a oedd yn gweithio’n iawn?  Yn aml, mewn pethau bach fel hyn y dangoswn rinweddau Cristnogol fel gonestrwydd a thegwch.  Ond yn aml hefyd, y pethau bach yw’r pethau anodd.   

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 18 Tachwedd, 2012

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: