Faint o fet?

O’r diwedd, mae Eglwys Loegr wedi dewis olynydd i Rowan Williams erbyn mis Mawrth nesaf.  Cyhoeddwyd ddydd Gwener mai Justin Welby, Esgob presennol Durham, fydd Archesgob newydd Caergaint.  Mae Cristnogion o wahanol enwadau a thraddodiadau’n dymuno’n dda iddo wrth iddo baratoi ar gyfer y gwaith o arwain Eglwys Loegr a’r holl eglwysi eraill sy’n rhan o’r gymuned Anglicanaidd.

Bu cryn ddyfalu ynghylch y penodiad hwn ers wythnosau.  Ond mae’n rhaid cyfaddef fod un peth a welwyd yr wythnos ddiwethaf wedi codi gwên, sef y ffaith fod pobl yn betio pwy fyddai’r Archesgob newydd. 

Byddai rhai’n llawenhau o weld fod yr holl fater yn ddigon pwysig i gael sylw’r byd a bod gan bobl ddigon o ddiddordeb i wneud y peth yn destun betio.  Wedi dweud hynny, onid yw popeth dan haul yn destun betio heddiw?  Ac eto, fedra i ddim dychymygu y bydd yr un o’r cwmniau betio’n agor llyfr y tro nesa bydd Undeb yr Annibynwyr neu’r Eglwys Bresbyteraidd eisiau Llywydd newydd!  A dioch am hynny. 

Yn ôl y sôn, fe ddechreuodd mwy nag un o bersoniaid Eglwys Loegr fetio yr wythnos ddiwethaf gan agor cyfrifon gyda’r cwmniau betio.  A’r awgrym yw bod mwy nag un ohonynt wedi gwneud hynny a hwythau wedi clywed erbyn hynny pwy fyddai’r Archesgob newydd!  Mae’n anodd gwybod beth i’w feddwl o beth felly.  Ar un ystyr, gellid dadlau nad betio ydoedd o gwbl gan nad oedden nhw’n mentro dim os oedden nhw’n gwybod yn iawn beth oedd y canlyniad.  Ai enghraifft oedd hyn o fod yn gall trwy ddefnyddio gwybodaeth yn gyfreithlon, neu o gamddefnyddio’r wybodaeth honno er elw personol, gydag elfen hyd yn oed o dwyll ac anonestrwydd a hwythau’n eisoes yn gwybod pwy a benodwyd?

Erbyn neithiwr, roedd Justin Welby ei hun wedi awgrymu y dylai pawb a enillodd arian trwy fetio mai fo fyddai’r Archesgob newydd roi’r arian hwnnw i’r Eglwys.  Trwy wneud hynny, byddent o leiaf yn osgoi’r cyhuddiad o fod wedi elwa’n bersonol yn anonest.  Ac mae’n debyg y gallent ddadlau mai mater o fuddsoddi yn hytrach na hapchwarae oedd ‘rhoi eu harian ar yr Archesgob newydd’.

Ydi, mae’r holl stori’n codi gwên am ei bod mor wirion.  Ond gwên o dristwch a siom yw hi hefyd o feddwl y caiff dydd penodi’r Archesgob newydd ei gysylltu fwy â betio nag â gweddi ac arweiniad Duw ym meddwl llawer o bobl.  Ac mae hynny’n drueni gan fod â wnelo’r Brenin Mawr fwy â’r penodiad na’r un bwci bach.  

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 11 Tachwedd, 2012

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: