Dymuniadau

Dau beth a gysylltir â dechrau’r flwyddyn yw adduned a dymuniad.  Os rhywbeth, tueddwn i roi mwy o sylw i’r cyntaf.  Sawl sgwrs, tybed, dros y dyddiau diwethaf yma a ddechreuodd trwy holi pa addunedau a wnaethom ar gyfer y flwyddyn newydd?

Ond beth bynnag am addunedau, mae dechrau blwyddyn hefyd yn gyfnod y dymuniadau da, a phawb yn dymuno’r gorau i’w gilydd ar gyfer y flwyddyn sydd o’u blaen.  Yn naturiol ddigon, teimlwn na allwn ddymuno dim gwell i’n gilydd nag iechyd a dedwyddwch a hapusrwydd, pa adeg bynnag o’r flwyddyn ydyw.  Ac eiddunwn y pethau hynny o’r newydd heddiw, gan ddeisyf y gorau i’n gilydd, a gweddio dros ein gilydd, y bydd i ragluniaeth Duw wenu arnom mewn ffordd neilltuol dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf hyn.

Ac at y bendithion mawr hyn, beth arall a ddymunwn i’n gilydd ac i eraill?  Mentraf ddechrau trwy ddymuno i holl aelodau eglwysi’r Ofalaeth fwynhad a bendith yng ngwaith yr Efengyl.  Mae gwres y frwydr ysbrydol a grym gelyniaeth y byd yn golygu nad yw’r bywyd Cristnogol yn rhwydd o gwbl.  Ond boed gwir fwynhad yn yr ymdrech o blaid y Ffydd eleni.

Os am brofi’r mwynhad hwnnw, mae’n sicr ein bod oll angen profi o’r newydd rym y ffydd bersonol sydd wedi tanio a chynnal Cristnogion ar hyd yr oesoedd.  Dymunaf felly i chi weld mewn ffordd newydd a ffres eleni y cariad a barodd i’r Arglwydd Iesu Grist ei roi ei hunan yn aberth trosom.

Dymunaf wedyn y bydd pobl yr ardaloedd hyn yn cael cymorth trwy ein tystiolaeth i weld mawredd yr Iesu.  Gwyddom nad yw’r dystiolaeth honno cystal ag y dylai fod (a cheisiwn faddeuant Duw am hynny), ond boed i Dduw ddefnyddio’n tystiolaeth ddiffygiol i ddangos i bobl mai gras a maddeuant i rai gwael yw neges fawr yr Efengyl.  Ac er mwyn i bobl wybod am rym yr Efengyl honno, dymunaf iddynt agoriad llygaid i weld eu tlodi a’u gwaeledd gerbron Duw i ddechrau.

Bu cryn drafod cyn y Nadolig ynglyn â’r hyn a ddywed Cyfrifiad 2011 am iaith a chrefydd Cymru.  Beth bynnag a ddywed yr ystadegau, dymunaf i bobl Cymru y fraint o weld Efengyl Iesu Grist yn cael ei chyhoeddi, trwy ddulliau hen a newydd, yn Gymraeg er achubiaeth i lawer.  Boed i’n gwlad eleni ymdebygu unwaith eto i’r Gymru Gristnogol Gymraeg a fyddai’n rhoi bri newydd ar ein hiaith a’n diwylliant a’n pobl.

Ac yn hyn oll, ar Sul cyntaf Ionawr, dymunaf i bawb ohonoch Flwyddyn Newydd Dda a bendithiol.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 06 Ionawr, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: