Gymerwch chi sigaret?

Mi brynais i lyfr yn anrheg Nadolig i mi fy hun (er cymryd arnaf mai i un o’r hogiau oedd o!)  Fel mae ei deitl yn awgrymu, detholiad o gylchgrawn pêl droed sydd yn y gyfrol The Best of Charles Buchan’s Football Monthly.  Roeddwn i’n darllen y cylchgrawn pan oeddwn yn blentyn, ac felly rwyf wedi mwynhau ailymweld â’r cyfnod hwnnw trwy dudalennau’r llyfr.  Mae’n rhyfedd cymaint yr wyf yn ei gofio wrth weld eto rai o’r lluniau a’r storiau a’r cloriau a welais gyntaf ymhell dros ddeugain mlynedd yn ôl.

Gwelir yn y gyfrol rai o’r hysbysebion a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn dros y blynyddoedd.  Mae gen i gof am ambell un ohonynt; ond nid yr un am Eddie Baily chwaith, gan fod hwnnw wedi ei gyhoeddi cyn fy ngeni.  ‘England’s inside left in the matches against Austria and Switzerland, plays sparkling football for Tottenham Hotspur every week.  Like so many top athletes, Eddie smokes Craven A.  “Because,” he says, “they’re never rough”.  Craven A smooth, clean smoking.’ 

Y fath newid a fu!  60 o flynyddoedd yn ôl, gallai cwmniau tobaco ddangos llun peldroediwr proffesiynol â sigaret yn ei geg, a’r geiriau, ‘The one cigarette I really like’ dano, a hynny mewn cylchgrawn a ddarllennid gan filoedd o blant a phobl ifanc.  Beth bynnag arall a newidiodd ers y cyfnod hwnnw, ac mae’n amlwg bod llawer iawn wedi newid, mae rhai pethau’n aros yr un.  Ac ymhlith y pethau digyfnewid y mae Efengyl Iesu Grist.  Nid yw hon yn newid gyda ffasiwn yr oes.  Yr un ydyw heddiw ag ydoedd drigain mlynedd a chan mlynedd yn ôl.  Yr un ydyw ag ydoedd erioed.  Nid yw ei gwerth na’r budd sydd ynddi yn newid o gwbl.  Newyddion Da oedd yr Efengyl pan gyhoeddwyd hi gyntaf, a Newyddion Da yw hi o hyd.  Mae’n feddyginiaeth i gleifion; ac yn ryddhad i garcharorion, heddiw fel erioed. 

Nid oes beryg i’r Efengyl golli ei grym.  A beth bynnag a ddywed neb amdani, mae hon yn dal yn allu Duw er iachawdwriaeth i bob un sy’n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist.  Ddaw yna byth ddydd pan fydd pobl yn edrych yn ôl dros hanes y Ffydd ac yn gweld hon yn rhywbeth twyllodrus a wnaeth ddrwg i bobl ar un cyfnod.  Mae’n wir bod yna bobl ym mhob cyfnod sy’n mynnu ei bod yn hen ffasiwn ac yn amherthasol, a hyd yn oed yn gelwydd.  Ond barn, neu ragfarn pobl sy’n gwneud iddynt ddadlau hynny.  Diolch a wnawn ni o’r newydd heddiw mai’r Efengyl dragwyddol yr ydym ni yn ei chredu a’i chyhoeddi.  Mae wedi aros yr un dros y canrifoedd, ac mae’r un gallu ynddi heddiw ag oedd ynddi erioed er achubiaeth llawer.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Ionawr, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: