Balchder cenedl

Roedd y ddraig goch a’r cennin pedr yn amlwg yn Rhufain ddoe wrth i dîm rygbi Cymru guro’r Eidalwyr.  A byddant i’w gweld eto yn Llundain y pnawn ’ma pan fydd tîm pêl droed Abertawe yn ceisio ennill Cwpan y Gynghrair yn Wembley.  A bydd y ddraig a’r cennin pedr, ynghyd â’r genhinen a phob symbol arall o Gymreictod, yn amlwg ddydd Gwener, a hithau’n Ddydd Gŵyl Ddewi.  (Gyda llaw, gobeithio bydd sylwebwyr Cymraeg y teledu a’r radio, a chefnogwyr Abertawe, yn rhoi’r gorau  i sôn am y gêm hon heddiw fel ‘y tro cyntaf erioed i’r tîm gyrraedd rownd derfynol un o’r prif gwpanau’.  Ar bob cyfrif, dyweder mai dyma’r tro cyntaf i’r clwb gyrraedd rownd derfynol un o brif gystadlaethau Lloegr.  Ond ar drothwy Gŵyl Ddewi, dowch i ni gael digon o hunan barch i gofio bod clwb Abertawe wedi ennill Cwpan Cymru, prif gystadleuaeth cwpan ei wlad ei hun, ddengwaith, ac wedi bod yn y rownd derfynol ddeunaw gwaith i gyd.)

Mae Gŵyl Ddewi’n gyfle i ddathlu pob math o bethau mewn pob math o ffyrdd gan fod Cymreictod yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl.  Cawl blasus, cymysgedd o ddiwylliant a chwaraeon a hanes a gwleidyddiaeth fydd ein dathliadau ddydd Gwener, a’r cyfan gobeithio’n cryfhau ein gwerthfawrogiad o’r genedl a’r iaith a gawsom yn rhagluniaeth Duw. 

Ond tra bydd enw Dewi ynghlwm wrth y dydd arbennig hwn, caiff y genedl ei hatgoffa o’r Ffydd Gristnogol a fu’n rhan mor amlwg o’i hanes am ganrifoedd lawer.  Beth bynnag y mae Dewi wedi dod i’w olygu i bobl erbyn hyn, mae’r gŵr ei hun yn dal i lefaru wrthym o bellafoedd y Chweched Ganrif am yr Efengyl a’r Gwaredwr a fu’n sylfaen i’w fywyd a’i waith.  Yr Arglwydd Iesu Grist oedd newyddion da Dewi i’w bobl.  Cyhoeddi’r Crist a wnâi ar ei deithiau trwy dde Cymru a gorllewin Lloegr, ac addoli Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist a wnâi’r gymdeithas fynachaidd a sefydlodd yn ardal Glyn Rhosyn, lle saif Eglwys Gadeiriol Tyddewi heddiw.

Ychydig a wyddom am Dewi, a chwedlau yw llawer o’r storïau amdano.  Ond beth bynnag a wnawn ni o’r straeon am wyrthiau, fel honno am y ddaear yn codi dan ei draed wrth iddo bregethu un tro, yr un peth sy’n amlwg yw mai bywyd wedi ei gysegru i wasanaethu Duw oedd bywyd y gŵr hwn.  Ar Ŵyl Ddewi, fe gawn ein hannog unwaith eto i gredu’r Efengyl oesol hon, ac i ymgysegru o’r newydd i’r Duw a’n carodd ddigon nes iddo roi ei Fab i ni’n Waredwr.  Mae cylch y gwasanaeth yn wahanol ond ei natur yr un, a ninnau fel Dewi’n cael ein galw i garu ac addoli Duw yng Nghrist. 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24 Chwefror, 2013

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: