Oscar Pistorius

Nid oes diwrnod heb i ni glywed am rywun yn rhywle’n cael ei ladd.  Boed ddamwain, salwch, rhyfel neu lofruddiaeth, mae’r cyfan mor gyfarwydd.  Ac eto, mae rhai achosion yn ein synnu, am iddynt ddigwydd o fewn cyrraedd i ni er enghraifft, neu fel y digwyddodd yr wythnos ddiwethaf am fod a wnelo rhywun enwog â hwy.  Chwe mis yn ôl, Oscar Pistorius oedd un o athletwyr mwyaf poblogaidd y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.  Ond fore Iau, y stori fawr oedd bod y gŵr ifanc hwn wedi saethu ei gariad, Reeva Steenkamp, ganol nos am iddo wneud camgymeriad trasig a thybio bod rhywun wedi torri i mewn i’w dŷ.  O fewn ychydig oriau, fodd bynnag, daeth yn amlwg bod llawer mwy i’r stori na hynny, a chyhuddwyd Pistorius o lofruddio’i gariad.

Dros yr wythnosau nesaf, fe glywn lawer mwy am yr hyn a ddigwyddodd y noson o’r blaen ym Mhretoria, De Affrica.  Ond eisoes, fe’n hatgoffwyd nad yw llwyddiant ac enwogrwydd a chyfoeth yn diogelu neb rhag y drygioni a’r dioddefaint y gall y byd hwn ei ddwyn.  Fe’n hatgoffwyd hefyd am y cannoedd a’r miloedd o bobl anenwog sy’n cael eu lladd bob blwyddyn yn Ne Affrica a mannau eraill, a phob un ohonynt yn achos galar a loes i’w teuluoedd a’u cyfeillion. 

Beth bynnag a ddigwyddodd, fe’n hatgoffwyd o’r modd y gall pobl ein siomi.  Traed o glai sydd gan yr arwyr mwyaf a’r enwocaf o blant dynion.    Ac am fod cyfeillion hyd yn oed yn medru ein siomi, mae’n dda i ni gofio o’r newydd mai’r Arglwydd Iesu Grist yw’r cyfaill gorau na fydd fyth yn siomi’r sawl sy’n ymddiried ynddo.

Mae’r posteri enfawr o Oscar Pistorius eisoes yn cael eu tynnu i lawr.  Nid yw hynny’n golygu bod ei noddwyr o reidrwydd wedi cefnu arno; ond maent yn cydnabod nad yw’n briodol i’w lun fod ym mhobman ar hyn o bryd.  Ond cefnu wnaiff llawer, mae’n debyg, hyd yn oed pe digwyddai iddo gael ei ddyfarnu’n ddieuog.  Ond rhyfeddod yr Efengyl yw ei bod yn cyflwyno i ni Waredwr sy’n aros yn ffyddlon, ac yntau’n gwybod yn iawn am ein heuogrwydd ni.  Nid yw hwn yn cefnu arnom.  Yn hytrach, mae’n dadlau ein hachos, a hyd yn oed yn pledio drosom gan fynnu ein bod ni’n cael ein cyfrif yn ddieuog a’i fod yntau’n cael ei gyfrif yn euog yn ein lle.

Mae’r hyn a ddigwyddodd ym Mhretoria yn gwneud i ni gofio hefyd mor drist yw gweld pobl yn colli’r cyfan.  O’n cwmpas, mae yna bobl a gollodd, am wahanol resymau, enw da, cyfoeth, cyfeillion, rhyddid, hunan barch a llu o bethau eraill.  Gweddïwn dros bobl felly, pwy bynnag ydynt.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 17 Chwefror, 2013

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: