beibl.net

Doeddech chi na minnau ddim yma bedwar can mlynedd yn ôl.  Wel, 425 o flynyddoedd, a bod yn fanwl gywir.  Na, doedden ni ddim yma yn 1588, y flwyddyn y cyhoeddwyd y Beibl cyflawn yn Gymraeg am y tro cyntaf.  Ond mae cenedlaethau o Gymry wedi clywed am waith mawr yr Esgob William Morgan yn cyfieithu’r Ysgrythurau.  Ac ysgrifennwyd cyfrolau am ddylanwad y cyfieithiad hwnnw ar ein hiaith, a’r modd y bu’r Beibl yn gyfrwng i ddiogelu, os nad i achub, y Gymraeg.  Ond ynghyd ag achub iaith – ac yn bwysicach na hynny hyd yn oed – bu’r Beibl yn gyfrwng i ddod â miloedd lawer o Gymry i ffydd yn Iesu Grist.  A dyna oedd bwriad William Morgan, wrth gwrs; galluogi’r Cymry i ddarllen y Beibl yn eu hiaith eu hunain, er mwyn iddynt ddod at Grist.  Am flynyddoedd wedi ei gyhoeddi, dim ond yn yr eglwysi yr oedd Beibl William Morgan i’w gael, am y rheswm syml ei fod yn llyfr mor fawr a chostus.  Yn 1620, cyhoeddwyd fersiwn diwygiedig o Feibl William Morgan, a wnaed yn bennaf gan ŵr o’r enw John Davies.  Ond bu raid disgwyl am ddeng mlynedd arall, a chyhoeddi’r Beibl Bach yn 1630, cyn bod pobl gyffredin yn medru prynu Beibl a’i ddarllen eu hunain.  A bu darllen mawr ar yr ‘hen Feibl’ byth ers hynny.        

Roedden ni’r oedolion yma pan gyhoeddwyd cyfieithiad newydd o’r Beibl, Y Beibl Cymraeg Newydd, yn 1988.  Ac roedd hwnnw ar gael ar unwaith i bwy bynnag oedd am ei brynu.  Ydych chi’n cofio archebu ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod gennych gopi ar ddydd y cyhoeddi?  Gallem ddewis Beibl clawr caled gyda siaced lwch goch a gwyrdd, neu Feibl clawr meddal oren a llun castell ar y clawr.  Ers hynny, cawsom fersiwn diwygiedig o hwn hefyd, Y Beibl Cymraeg Diwygiedig, yn 2004 – yr un clawr coch tywyll (os nad oes gennych gopi lledr du).  Mae hwn yn well cyfieithiad o lawer nag un 1988. 

Ond bellach, gall pawb ohonom (ar wahân i fabis bach a aned ers ddoe!) ddweud bod cyfieithiad Cymraeg newydd o’r Beibl wedi ei gyhoeddi yn ein hoes ni.  Oherwydd, echdoe, Dydd Gŵyl Ddewi, gosodwyd gweddill llyfrau’r Beibl ar wefan beibl.net.  Dyma gyfieithiad Cymraeg mewn iaith syml, hawdd ei darllen a’i deall.  Nid yw hwn yn rhy ddrud i neb!  Ac nid oed rhaid ei archebu na thalu’r un geiniog amdano.  Mae ar gael, ar gyfer yr oes newydd  dechnolegol hon, ar y we, a gall pobl ei ddarllen hyd yn oed ar eu ffonau symudol.  Mae’r iaith yn wahanol; mae’r dull cyhoeddi’n wahanol.  Ond yr un yw’r Beibl ei hun ag ydoedd yn 1588.  A’r un yw’r nod wrth ei gyhoeddi: galluogi pobl i glywed newydd da’r Beibl yn eu hiaith eu hunain, ac achub eneidiau i Grist.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 03 Mawrth, 2013

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: