Hen lwybrau

Fûm i ddim yn Abersoch ers tro byd, ond af yno yfory i angladd gwraig annwyl a oedd yn gymdoges i ni pan oeddem yn byw yno ac un o ffyddloniaid oedfaon y Sul a’r Cyfarfod Gweddi ar nos Iau.  Bydd yn braf cael mynd yno eto a gweld wynebau cyfarwydd, er mai mewn angladd y byddwn ni.

Wynebau cyfarwydd, ie, a’r ffordd gyfarwydd hefyd o Bwllheli i Abersoch.  Bûm ar ei hyd gannoedd o weithiau dros gyfnod o ddeng mlynedd.  Fe’i gwelaf o’m blaen yn awr.  Gallaf ddilyn pob pant a chornel ohoni o ben draw’r Ala i lan y môr yn Abersoch.  Ac yfory, gwn yn iawn, bydd yn ymddangos unwaith eto fel pe byddwn newydd fod ar ei hyd ddoe dd’wytha gan mor gyfarwydd ydyw.

Mae’r syniad o gerdded hen lwybrau cyfarwydd yn real iawn i’r Cristion.  Mae’n ddarlun da o’r bywyd Cristnogol, ac yn ddarlun Beiblaidd.  ‘Fel hyn y dywed yr Arglwydd, “Safwch ar y ffyrdd; edrychwch, ac ymofyn am yr hen lwybrau.  Ple bynnag y cewch ffordd dda, rhodiwch ynddi, ac fe gewch le i orffwys”’ (Jeremeia 6:16).

Hen lwybrau cred i ddechrau.  Nid yw Cristnogion byth yn honni eu bod wedi dod o hyd i gredoau ac argyhoeddiadau newydd am Dduw.  Cerdded hen lwybrau a wnawn ni gan gredu’r gwirioneddau y mae’r Eglwys Gristnogol wedi eu trysori erioed am Dduw a’i Fab Iesu Grist.

Hen lwybrau addoliad wedyn.  Nid ydym yn gwneud unrhyw beth gwahanol i’r hyn y bu Cristnogion yn ei wneud ar hyd y cenedlaethau.  Gall trefn ac arddull ein hoedfaon newid, ac fe ddylai’n sicr fod yn newydd yn yr ystyr ei fod yn ffres a byw.  Ond beth bynnag ei ffurf, daw pob addoliad Cristnogol â ni ar hyd llwybrau cyfarwydd mawl a chyffes ac eiriolaeth a diolch llawen gerbron Duw Mawr y nefoedd a’r ddaear, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist.

A hen lwybrau gwasanaeth.  Mae gan Gristnogion gyfleodd a chyfryngau newydd heddiw i wasanaethu trwyddynt.  Ond yr un ag erioed yw natur y gwasanaeth hwnnw.  Dilyn Iesu Grist; tystio iddo; rhannu ei gariad a’i dosturi; gwrthwynebu’r drwg a cheisio a phrysuro teyrnas Dduw yw natur y gwasanaeth o hyd.  Ein cenhadaeth ni heddiw yw cenhadaeth yr Eglwys o’r cychwyn; byw i Grist yn nerth yr Ysbryd Glân ac er gogoniant Duw ac er mwyn gwneud disgyblion i’r Arglwydd Iesu. 

Ie, edrychwn ac ymofyn am yr hen lwybrau diogel a’u dilyn bob dydd gydag egni a bywyd newydd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 07 Ebrill, 2013

 

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: