Trynewidiadau

Ar ei raglen radio mae Tudur Owen yn addysgu’r genedl trwy’r eitem ddoniol ‘Gair Cymraeg y Dydd’ gyda geiriau Cymraeg da fel job, jam, coffi a caffi yn lle’r Saesneg job, jam, cafe a coffee!  Bnawn ddoe, roedd yn sôn am bob math o permutations wrth drafod tîm pêl-droed Caerdydd.  ‘Gair Cymraeg y dydd’ heddiw, felly, yw trynewidiad.  ‘Trynewidiad – permutation.’

Dyma’r adeg honno o’r flwyddyn y bydd cefnogwyr pêl droed yn trafod trynewidiadau (neu permutations) wrth geisio dyfalu beth fydd yn digwydd i’w tîm weddill y tymor.  Dwi wedi nodi’n union faint o bwyntiau a gaiff Man U yn y saith gêm sy’n weddill, er mwyn gweld a gawn nhw ddigon i aros ar y brig a bod yn bencampwyr unwaith eto.  Ac mae yna wahanol drynewidiadau.  Beth petaen nhw’n colli yn erbyn Stoke yn y gêm gyntaf o’r saith?  Beth petaen nhw’n cael dwy neu dair gêm gyfartal?  Ie, beth petai hyn a beth petai’r llall?  Oes, mae pob math o drynewidiadau, ac yn aml mae pethau’n troi’n wahanol i’r disgwyl am nad oeddem wedi gallu rhagweld rhai pethau nac wedi ystyried pethau eraill.

Pa drynewidiadau a welwn ni o ran gwaith yr Efengyl tybed?  Beth a ddaw o’r gwaith dros y misoedd nesaf?  Beth a ddaw o’n heglwysi dros y flwyddyn neu ddwy, neu’r pum mlynedd nesaf?  A bod yn gwbl onest, pe byddai pobl yn ein clywed ni’n trafod y pethau hyn byddai’n rhwydd iawn iddyn nhw feddwl mai ychydig iawn o drynewidiadau y meddyliwn ni amdanyn nhw.  Oherwydd onid y gwir yw mai’r unig beth y gallwn ni ei ragweld yn aml yw dirywiad a methiant a diflastod?  Yn amlach na heb, yr unig ddyfodol a welwn ni i’n heglwysi ac i waith mawr yr Efengyl yw diffyg dyfodol.  Ac mae hynny’n beth eithriadol o drist i’w gydnabod.

Rywsut neu’i gilydd, ’dyw llwyddiant a chynnydd a graen ddim yn dod i’n meddwl.  A thybed mai’r rheswm am hynny yw ein bod yn anghofio un peth pwysig iawn wrth ystyried y gwahanol drynewidiadau?  A’r un peth hwnnw yw’r peth pwysicaf un.  Mor dueddol ydym i drafod dyfodol gwaith Duw a gadael Duw ei hun o’r drafodaeth yn llwyr.  Meddyliwn am ddyfodol yr Eglwys heb ystyried Duw ei hun o gwbl.  Ofnwn y gwaethaf heb gofio amdano Ef.  Cymerwn yn ganiataol mai dirywio a wnaiff pethau am nad ydym yn credu bod a wnelo Duw â’i waith ei hun.  Diffygiwn yn y gwaith am nad ydym yn pwyso arno Ef nac yn ceisio’i nerth a’i fendith.  Beth a ddaw o waith yr Arglwydd?  Mynnwn gael Duw yng nghanol y trynewidiadau.  Os na wnawn ni hynny, pobl heb obaith fyddwn.  Ond o’i osod Ef yn y canol ac galw arno, pwy a ŵyr beth a ddigwydd a beth a ddaw?

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 14 Ebrill, 2013

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: