Bendithion Heddiw

Chlywais i mohono fy hunan ond fe ddywedwyd wrthyf yr wythnos ddiwethaf fod rhywun newydd ddweud ar y radio y bydd hi’n Ddolig cyn bo hir.  Mi wn ei bod yn dal yn oer, ond mae peth fel hyn yn ffwlbri llwyr.  Bobol bach, mae ’na wyth mis tan y Dolig!  Dowch i ni gael Wythnos Cymorth Cristnogol a’r Sulgwyn a’r arholiadau a gwyliau’r haf a dechrau blwyddyn ysgol newydd a’r Diolchgarwch a Noson Tân Gwyllt a chant a mil o bethau eraill heibio gyntaf.  Dowch i ni fwynhau’r gwanwyn a’r haf; dowch i ni fyw heddiw, yfory, drennydd a thradwy a’r wythosau a’r misoedd nesaf cyn dechrau sôn am Ddolig arall.  Na, na, na, dwi ddim isio clywed am Ddolig cyn diwedd Ebrill.

Mae yna rywbeth trist iawn am grybwyll y Nadolig yr adeg hon o’r flwyddyn (oni bai wrth gwrs ein bod yn sôn am ddyfodiad Iesu’r Gwaredwr i’n plith).  Mae na fwy i’r flwyddyn na chyfri’r dyddiau at firi’r Dolig.  Mae na fwy i fywyd na dim ond paratoi ac edrych ymlaen at un dathliad mawr ym mis Rhagfyr (er cymaint yr ydym yn mwynhau hwnnw).  Mae Duw’n rhoi ei fendithion i ni bod dydd, ynghyd â’r gras i’w mwynhau a’u gwerthfawrogi. 

Camgymeriad o’r mwyaf fyddai i ni anwybyddu bendithion heddiw wrth feddwl o hyd am rywbeth sydd dros y gorwel yfory.  Yn ei gariad mae Duw’n rhoi pob math o bethau i ni bod dydd.  Ac wrth eu rhoi, mae Duw eisiau i ni eu derbyn a’u mwynhau a diolch iddo amdanynt.  Wrth feddwl mwy am yr hyn sydd i ddigwydd y mis nesaf neu’r flwyddyn nesaf mae’n hawdd colli golwg ar yr hyn y mae Duw yn ei roi i ni’r funud hon.  Ac wrth wneud hynny, mor rhwydd yw bod yn anniolchgar am yr holl bethau y mae Duw yn eu rhoi i wneud bywyd yn felys a chysurus.  Yn ei drugaredd mae Duw’n ein gwneud yn bosibl i ni fyw i’r eithaf a mwynhau ei roddion o ddydd i ddydd.

Mewn un ystyr, felly, rydym i fyw i’r funud, gan ymhyfrydu yn naioni cyson Duw i ni.  Ac eto, mewn ystyr arall, yr ydym i fod i feddwl am yr hyn sydd eto i ddod.  Nid byw er mwyn yr hyn a fydd ymhen wythnosau a misoedd yw hynny i’r Cristion, ond byw i’r eithaf yn awr gyda’n golwg ar fendithion tragwyddol a ddaw i ni trwy ras nid yn y byd hwn ond yn y byd a ddaw.  Rhoddwyd i ni yn yr Efengyl obaith y bywyd tragwyddol, tu hwnt i boenau a gofidiau’r byd hwn.  Mae’r Cristion yn edrych ymlaen at y bywyd hwnnw. Ond nid yw hynny’n golygu ei fod yn dibrisio’r byd hwn a’i bethau.  O wybod mai’r Duw sy’n addo’r bendithion tragwyddol sy’n rhoi ei roddion da heddiw, mae’r Cristion yn eu derbyn a’u mwynhau yn  llawen.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 28 Ebrill, 2013

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: