Diwrnod coll

Ddydd Iau diwethaf oedd Dydd Iau Dyrchafael, ond wnaed fawr o sylw ohono gan y rhan fwyaf ohonom.  A deud y gwir, aeth heibio heb i mi hyd yn oed gofio amdano; a dim ond wrth feddwl beth i’w ddweud yn Gronyn y bore ’ma y meddyliais am y peth.  Yr un yw’r stori bob blwyddyn, a bod yn gwbl onest.  Un o ddyddiau coll y Ffydd Gristnogol yw’r Dyrchafael i lawer o ddilynwyr yr Iesu; un o’r digwyddiadau mawr a aeth angof.

Ond go brin iddo fynd yn angof i’r disgyblion oherwydd dyma un o’r dyddiau mawr iddyn nhw heb os.  Bu’r disgyblion yng nghwmni’r Iesu am oddeutu tair blynedd a’i weld mewn gwahanol amgylchiadau ac yn gwneud pob math o bethau.  Ac eto, ni welodd y disgyblion hyn rai o ddigwyddiadau mawr ei fywyd.  Welson nhw mono’n cael ei eni, er enghraifft, a doedden nhw ddim hyd yn oed ymhlith y bugeiliaid neu’r doethion a ddaeth i’w weld wedi hynny.  Doedden nhw ddim yno pan gafodd Iesu ei fedyddio yn afon Iorddonen gan Ioan Fedyddiwr.  Does dim sicrwydd a welodd yr un o’r disgyblion ar wahân i Ioan yr Iesu’n cael ei groeshoelio, os nad oedden nhw ymysg ‘ei holl gyfeillion … yn sefyll yn y pellter ac yn gweld y pethau hyn’ (Luc 23:49).  Welson nhw mohono’n cael ei gladdu, ac yn sicr welson nhw mohono’n atgyfodi ar fore’r trydydd dydd.

Ond roedd y disgyblion yno yng nghyffiniau Bethania ddeugain niwrnod wedi’r Atgyfodiad pan gymerwyd Iesu i fyny i’r nef.  ‘A hwythau’n edrych, fe’i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o’u golwg’ (Actau 1:9).  Dyma un garreg filltir yn hanes Iesu yr oedd y disgyblion yn llygad dystion iddo.  Fe welson nhw hyn yn digwydd.  Fe welson nhw Iesu’n cael ei godi oddi ar y ddaear a’i gymryd ymaith mewn cwmwl. 

A byddai’r disgyblion yn sicr wedi meddwl llawer am yr hyn a welson nhw’r diwrnod hwnnw.  Roedd yn olygfa ddramatig; ond yn bwysicach na hynny dangosai o leiaf ddau beth i’r disgyblion.  Roedd yn cadarnhau i ddechrau mai Mab Duw oedd Iesu a’i fod yn cael ei dderbyn yn ôl i’r nefoedd.  Y sylweddoliad hwnnw a wnaeth i’r disgyblion ‘ei addoli ar eu gliniau’ (Luc 24:52) wedi iddo esgyn.  Ac roedd hefyd yn cadarnhau’r ffaith y byddai’r Iesu ryw ddydd yn dod yn ei ôl ’yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i’r nef’ (Actau 1:11). A chyda’r disgyblion, wrth gofio’r Esgyniad addolwn ninnau Iesu Fab Duw a byw er ei fwyn gan wybod y bydd ein Harglwydd yn dychwelyd ryw ddydd yn Farnwr pawb.  Mae Cristnogion sy’n credu’r pethau hyn yn ceisio cymorth a gras i fyw yn y fath fodd fel na fyddai arnynt gywilydd pe byddai Iesu’n dod yn ôl yn eu hoes hwy.     

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 12 Mai, 2013

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: