Chwalu’r polyn

Diolch byth nad ydw i’n byw yn Nhregarth!  Nid bod unrhyw beth yn bod ar Dregarth wrth gwrs.  Mae o’n lle digon dymunol iawn, ac mae ’na bobl dda wedi dod ohono ac yn dal i fyw yno.  Does gen i ddim byd yn erbyn Tregarth na dim cwyn amdano, ar wahân i’r gwyn sydd gan rai o drigolion y pentref y dyddiau hyn.  Ond yn ôl y sôn mae rhai o bobl Tregarth wedi bod heb ffôn na rhyngrwyd ers mis wedi i lori fawr ddifrodi polyn a gariai’r gwifrau ffôn ar gyrion y pentref.  Dal i ddisgwyl i’r polyn gael ei ailosod y mae pobl Tregarth, a hyd nes digwydd hynny mae’n debyg y byddan nhw’n parhau heb allu ffonio na defnyddio’r rhyngrwyd.  Gyda mwy a mwy o bobl a busnesau’n dibynnu ar gysylltiadau ffôn a rhyngrwyd i wneud eu gwaith, heb sôn am yr holl bobl sy’n dibynnu ar y ffôn er mwyn siarad â theulu a ffrindiau neu’n cael pleser o ddefnyddio’r rhyngrwyd, does ryfedd bod yna gwyno yn Nhregarth.

Rwy’n cydymdeimlo â nhw am fod rhaid i mi gyfaddef y byddwn i fy hun ar goll heb y cyfleusterau hyn.  Rydan ni wedi cyfarwyddo â’r ddibyniaeth ar y ffôn ers blynyddoedd wrth gwrs.  Ond rhywbeth cymharol ddiweddar yw’r defnydd a wnawn o’r rhyngrwyd.  Fe glywyd llawer y dyddiau diwethaf yma am beryglon y rhyngrwyd, gyda llawer o bobl yn sgil carchariad y llofrudd Mark Bridger yn galw ar gwmnïau fel Google i wneud mwy i rwystro pobl rhag edrych ar luniau cwbl anweddus a dychrynllyd.  Y mae’n sicr yn rhy rwydd  i wneud defnydd drwg o’r rhyngrwyd, a gobeithio y gwelir y cwmnïau yn gwneud popeth posibl i rwystro’r fath ddefnydd.  Ond mae yna ddefnydd da i’r rhyngrwyd hefyd wrth gwrs, fel y gwyr pawb ohonoch sydd wedi mentro i’r byd newydd hwn.  Trwy’r cyfrifiadur erbyn hyn y caf y rhan fwyaf o’r llythyrau a’r negeseuon y bydd pobl yn eu hanfon ataf.  Ac mae arnaf ofn y byddai mis heb e-bost i’w agor yn fis hir iawn. 

Mae stori Tregarth yn ein hatgoffa mor fregus yw’r cyfleusterau hyn.  Mae hefyd yn gwneud i mi feddwl am y cysylltiad sydd gennym â’r Brenin Mawr.  Nid yw’n dibynnu ar na gwifren na pholyn na pheiriant o fath yn y byd.  Nid oes arnom angen yr un cyfryngwr chwaith ar wahan i Iesu Grist.  Gallwn siarad â Duw unrhyw bryd, unrhyw le, heb fod angen neb arall i’n cynrychioli neu i siarad drosom.  Trwy weddi mae gennym gysylltiad uniongyrchol â Duw yn enw ei Fab Iesu.  Ond wrth ddiolch am hyn, gofalwn nad ydym ni ein hunain fel petai’n chwalu’r polyn a thorri’r cysylltiad trwy esgeuluso troi at Dduw bob dydd i gydnabod ei ddaioni a’i gariad a galw arno am gymorth, gras a nerth.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 09 Mehefin, 2013

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: