Ymddiswyddiad

Yn gwbl annisgwyl y gadawodd Leighton Andrews ei swydd yng nghabinet Llywodraeth Cymru ddechrau’r wythnos ddiwethaf.  Ers blynyddoedd, bu’n galw ar awdurdodau addysg i ymateb i ‘lefydd gweigion’ mewn ysgolion trwy gau ysgolion ar hyd ac ar led y wlad.  Ond yn ddiweddar, bu’n rhaid iddo wynebu’r broblem honno o fewn ei etholaeth ei hun.  A phenderfynodd gefnogi ysgol leol sydd mewn perygl o gael ei chau, er bod hynny’n golygu herio nid yn unig bolisi ei blaid ei hun ond y polisi y bu ef fel Gweinidog Addysg yn gyfrifol amdano.  Does ryfedd iddo benderfynu nad oedd modd aros yn y swydd honno.

Fel y gellid disgwyl, bu rhai’n feirniadol iawn o’r ffordd y bu Leighton Andrews yn gwrthwynebu cau ei ysgol leol ym Mhentre er i’r polisi y bu’n ei hyrwyddo olygu cau ysgolion eraill.  Fe’i cyhuddwyd o fod yn anghyson ac yn rhagrithiol, ond rhaid i mi gyfaddef fy mod yn cydymdeimlo ag ef.  Oherwydd yn y maes gwleidyddol, daeth ef wyneb yn wyneb â’r ddilema sy’n gallu wynebu pobl mewn pob math o feysydd eraill, sef sut i gymhwyso egwyddorion a safbwyntiau cyffredinol at sefyllfaoedd penodol.  Gall yr un peth fod yn ddilema ar brydiau o fewn yr Eglwys Gristnogol, wrth i ni orfod cymhwyso credoau at amgylchiadau penodol.  Gallwn ddatgan ein barn, a hyd yn oed farn yr Ysgrythur ar rai pynciau, a meddwl am y ‘safbwynt Cristnogol’ ar faterion gwahanol, a gwneud hynny’n huawdl a hyderus.  Ond pan ddaw’n fater o gymhwyso’r cyfan at amgylchiadau ac anghenion penodol pobl, mewn byd a betws, gallwn fynd i bob math o drafferthion.

A bellach, wedi i Leighton Andrews ymddiswyddo, mae pob math o ddyfalu ynghylch yr hyn y bydd ei olynydd yn ei wneud ym myd addysg Cymru dros y misoedd nesaf.  A welir ef yn dilyn a datblygu’r polisïau y bu Leighton Andrews yn eu llunio, neu a fydd yn mynd i gyfeiriadau gwahanol a newydd?  Mae’r ansicrwydd hwnnw yno bob tro y daw rhywun newydd i’r fath swydd.  Yn y byd eglwysig hefyd gall gweithwyr newydd, mewn capel ac eglwys er enghraifft, olygu arferion  a phatrymau gwahanol.  Go brin y bydd neb yn gwneud popeth yn union yr un fath â’i ragflaenwyr.  Ac eto, o fewn Eglwys yr Arglwydd Iesu, fe ddylem allu dweud mai’r un yw’r weledigaeth a’r cyfeiriad bob amser, beth bynnag y dulliau a’r patrymau.  Oherwydd y nod o hyd yw cyhoeddi Iesu Grist Fab Duw yn Arglwydd a Gwaredwr i bawb sy’n ei dderbyn trwy ffydd; cyhoeddi cariad Duw at bobl sydd heb yr un hawl ar y cariad hwnnw.  Beth bynnag arall sy’n newid, mae’r Efengyl yn aros yr un.       

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 30 Mehefin, 2013

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: