B & B

Mae’r diwydiant ymwelwyr wedi bod yn bwysig yng Nghymru ers cenedlaethau, ac mae’n dal felly o hyd.  Mae’r patrwm wedi newid cryn dipyn dros y blynyddoedd wrth gwrs.  Pan euthum i Abersoch gyntaf roedd yr hen arfer o osod tai yn gyffredin iawn, a theuluoedd yn symud i fyw i fyngalo neu garafan neu hyd yn oed  garej neu sied dros fisoedd yr haf er mwyn gosod eu cartref i’r fisitors.  Wrth i fwy a mwy o dai haf gael eu codi ac i’r fisitors eu hunain ddechrau gosod y tai hynny i fisitors eraill doedd dim cymaint o alw am y tai lleol, ac erbyn hyn mae llai o lawer o deuluoedd yn ‘symud allan’ dros yr haf.  Ac erbyn hyn hefyd does neb yn cadw B&B yn Abersoch gan fod mwy o bwyslais bellach ar ddarparu llety mewn hen  adeiladau fferm ac ati.

Ond os yw’r B&B wedi diflannu o Abersoch a mannau eraill, mae un newydd agor yn Y Drenewydd dan yr enw Be Our Guest.  Ond cyn i chi feddwl ffonio i archebu stafell yno, fe ddylwn egluro na chewch chi na neb arall na gwely na brecwast yno.  Oherwydd arddangosfa yn Oriel Davies y dref honno yw stafelloedd y B&B hwn.

Dwn i ddim pa mor realistig yw stafelloedd yr arddangosfa, ond maent wedi eu bwriadu i roi syniad o’r hyn a ddarparwyd mewn llety o’r fath dros y blynyddoedd.  Aed ati’n fwriadol yn yr oriel i ail greu llety gwely a brecwast, ac mae’n swnio’n lle difyr iawn.  Ond go brin y bydd neb yn meddwl eu bod mewn B&B go iawn.

Ychydig o bobl sy’n mynd ati’n fwriadol i roi’r argraff eu bod yn Gristnogion.  Ond yn anfwriadol, gall pobl wneud Cristnogaeth yn fwy o sioe na dim arall yn eu bywydau.  Mae’n rhaid i bawb ohonom ofalu nad rhywbeth ar y wyneb yn unig yw ein Cristnogaeth.  Tybed ai un rheswm dros gyflwr truenus cymaint o eglwysi Cymru heddiw yw bod gormod o hyn wedi bod dros y blynyddoedd?  A fu llawer o’n Cristnogaeth ar y wyneb yn hytrach nag o’r galon?  A fu defod ac arfer yn bwysicach na Beibl a gweddi?  A fu arfer ac adeilad yn bwysicach na ffydd ac edifeirwch?

Un ffordd o sicrhau bod ein Cristnogaeth yn real ac nid yn ffug yw cofio’n syml mai perthynas fyw â’r Arglwydd Iesu Grist yw dechrau’r bywyd Cristnogol.  Perthynas real â pherson byw, ac nid ufudd-dod i reolau marw yw’r bywyd Cristnogol; a’r berthynas honno yn fater o gariad ac ymddiriediaeth a gwasanaeth llawen a pharod i’r Un sydd wedi ein caru ni hyd yr eithaf trwy ei roi ei hun i farw trosom.  Dyna’r Gristnogaeth a fedr apelio at genhedlaeth newydd yng Nghymru heddiw er clod i Dduw.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 14  Gorffennaf, 2013

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: