Clwb Gwyliau Efe

Yn ystod  wythnos gyntaf gwyliau haf yr ysgolion cynhaliwyd Clwb Gwyliau Cynllun Efe unwaith eto, a bu rhai o blant ein hysgolion Sul yno yn rhan o’r hwyl a’r dysgu.  Trefnwyd y cyfan gan Andrew Settatree, a diolchwn iddo am ei waith ar hyd y flwyddyn.  Mae’n dda cael cyhoeddi rhan o adroddiad Andrew am waith yr wythnos.  Fe welir yr adroddiad llawn ar wefan Cynllun Efe ac yn Y Pedair Tudalen yn y papurau enwadol yr wythnos nesaf.

Cynhaliwyd Clwb Gwyliau Haf Efe yn Ysgol Gynradd Llanrug o ddydd Llun i ddydd Gwener, Gorffennaf 22–26.  Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gynnal y Clwb Haf a’r tro cyntaf yn yr ysgol, a oedd yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau.  Wedi llawer iawn o baratoi, gweddio a hysbysebu, daeth dydd cyntaf y Clwb a chawsom 11 o blant, efo cyfartaledd o 18 bob dydd.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Dduw am ei ffyddlondeb yn hyn o beth.

Roeddem yn freintiedig nid yn unig o gael tim lleol ardderchog ond hefyd 7 Americanwr oedd yn treulio’r haf yng Nghaernarfon yn rhannu’r newyddion da am Iesu efo plant a phobl ifanc y fro, ac roedden nhw’n boblogaidd iawn.  Thema’r clwb oedd ‘Craig y Pyramid’ sef rhaglen 5 diwrnod gan Undeb y Gair sy’n rhoi trosolwg i’r plant o fywyd Joseff a’i frodyr yng Ngwlad yr Aifft.  I wneud hyn cafwyd thema Eifftiaidd ar gyfer yr wythnos gyfan, efo Neuadd yr ysgol yn troi’n Wlad yr Aifft fach, efo’r Afon Neil yn llifo drwyddi!  Hefyd rhannwyd y blant yn 4 tim oedd wedi eu henwi ar ôl anifeiliaid o wlad yr Aifft, sef tim Cobra, tim Scorpion, tim Camel ac wrth gwrs tim Crocodeil.

Agorai’r diwrnod am 10 o’r gloch efo’r plant yn cyrraedd, cofrestru a chael cyfle i naill ai chwarae gemau allan ar y buarth neu wneud gwaith crefft yn un o ystafelloedd dosbarth yr ysgol am ryw hanner awr. Wedyn ar ôl egwyl fach byddai pawb yn dod at ei gilydd ar gyfer addoliad o dan ofal Mrs Susan Williams a band. Yn dilyn hyn byddem ni’n cael cwmni Mr. Indiana Jones (Alun Elis) bob dydd, ac roedd o angen help y blant i gyfieithu gair o hieroglyffiau’r Eifftwyr i’r Gymraeg a oedd yn crynhoi dysgeidiaeth y dydd.  Wedi hyn byddai Indiana yn ein cyflwyno ni i un o gymeriadau hanes Joseff a fyddai wedyn yn mynd ymlaen i adrodd yr hanes o’u safbwynt nhw.  Yna byddai yna cwis, cyn gorffen efo dysgu adnod, a chyfle i ninnau grynhoi neges y dydd.

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran, yn enwedig i Mr Robin Williams eto am ei haelioni wrth adael i ni gael defnydd o’i ysgol am yr wythnos.  Diolch i’r Arglwydd am ei holl ffyddlondeb ac am yr holl bethau a wnaeth ym mywydau’r plant yn ystod yr wythnos.  Ein gweddi yw y bydd Duw yn defnyddio’r wythnos yma er mwyn dod â phlant sy ddim yn adnabod Iesu ato am y tro cyntaf yn ogystal â sicrhau bod y blant sydd eisioes yn ei adnabod yn dod i’w adnabod yn well.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Medi, 2013

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: