Rhedwyr a Bugeiliaid

Cafwyd diwrnod ardderchog ar gyfer Ras Yr Wyddfa ddoe, a daeth pobl yn eu cannoedd i Lanberis i weld y cystadlu.  Mae’n siwr bod yna rai miloedd o bobl yma, yn cynnwys pawb oedd ar Gae’r Ddôl a’r strydoedd a’r mynydd ei hun.  Roedd yr haul yn grasboeth a phawb i weld yn mwynhau eu hunain yn sgwrsio â ffrindiau a chefnogi’r rhedwyr.  Ond wn i ddim pa mor hapus oedd y rhedwyr efo’r tywydd chwaith.  Mae’n siwr y byddai’r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi mwynhau ambell gwmwl a thipyn llai o wres.  Wedi’r cwbl, roedd hi mor boeth nes bod lorïau graeanu’r Cyngor Sir (ie, y rhai welwn ni fel arfer adeg eira a rhew’r gaeaf) yn taenu llwch ar rai o ffyrdd yr ardal i arbed wyneb y lôn rhag toddi yng ngwres yr haul.

Fore ddoe, cyn prif ras y pnawn, cafwyd ras newydd am Gwpan yr Wyddfa, sef ras i gopa’r mynydd yn unig.  Rwy’n ymwybodol iawn o berygl dweud ‘yn unig’ yn y cyswllt hwn gan fod rhedeg i’r copa yn gamp na allaf fi yn sicr ond breuddwydio am ei chyflawni. Breuddwydio, ac edmygu ymroddiad a dycnwch y rhedwyr o feddwl am yr oriau a misoedd o ymarfer caled ym mhob tywydd, haf a gaeaf.  Ac am ddeg o’r gloch neithiwr roeddwn yn dal i edmygu ymroddiad a dycnwch pobl.  Mae’r pentref yn brysur bob noson Ras yr Wyddfa, ac ambell flwyddyn cafwyd cryn dipyn o swn a helynt.  Oherwydd hynny roedd yna fwy o heddlu nag arfer yn Llanberis neithiwr. Ond ar gais yr heddlu, roedd yma hefyd bedwar o Fugeiliaid y Stryd o Fangor, a braf iawn oedd eu cyfarfod a chael sgwrs fer hefo nhw wrth gerdded adref.  Yn eu plith yr oedd  Eleri Jones, a fydd yn arwain yr oedfa yn Neiniolen heno.  Roedden nhw yma am rai oriau neithiwr nes y byddai’r tafarndai’n cau.

Mae Bugeiliaid y Stryd i’w gweld ar strydoedd aml i dref a dinas, bob nos Wener a nos Sadwrn fel arfer.  Cristnogion ydi’r Bugeiliaid hyn sydd  ar y stryd i gynnig help i bobl sydd mewn trafferthion am eu bod o bosibl wedi yfed gormod.  Maen nhw’n cynnig poteli dwr neu fflip-fflops i ferched sydd wedi colli neu dynnu eu hesgidiau ac mewn perygl o frifo trwy sathru cerrig neu ddarnau o wydr.  Mae’r Bugeiliaid yn pwysleisio nad ydyn nhw ar y stryd i bregethu nac i efengylu fel y cyfryw, ond eu bod yn barod i egluro i unrhyw un sy’n eu holi mai yn enw Iesu Grist y maen nhw’n gwneud y gwaith hwn.  Roedden nhw yn Llanberis am y tro cyntaf neithiwr rhag ofn y byddai ar rywrai angen help.  Diolch i Dduw am ymroddiad a dycnwch y Bugeiliaid sydd allan ym mhob tywydd.  Gweddïwch drostynt.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 21  Gorffennaf, 2013

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: