Twyllwr da

Os ydach chi am dwyllo, gwnewch job iawn ohoni.  Dyna f’ymateb yn hwyr nos Wener wrth dderbyn un arall o’r negeseuon ffug a gaf o bryd i’w gilydd trwy bost y cyfrifiadur.

Mae gwahanol fathau o negeseuon ffug, ond y mwyaf cyfarwydd ar hyn o bryd yw’r rhai sy’n honni dod oddi wrth ffrindiau sydd mewn helbul dramor.  Byrdwn y neges yw bod rhywun wedi ymosod arnyn nhw a dwyn eu harian a’u pasbort, a bod angen i ni anfon arian atyn nhw i’w helpu i ddod adref mor fuan â phosibl.  Y tro cyntaf i mi weld neges felly flwyddyn neu ddwy yn ôl gwyddwn ar unwaith mai twyll oedd y cyfan am fod y neges yn Saesneg, a fyddai’r ffrindiau hynny byth wedi anfon neges Saesneg ataf fi.

Ond yn ddiweddar, mae’r twyllwyr wedi sylweddoli bod y fath beth â’r Gymraeg, a’r negeseuon o’r herwydd yn cyrraedd yn Gymraeg erbyn hyn.  Nid mod i’n cael fy nhwyllo gan hynny chwaith gan fy mod i – a phawb arall sy’n eu derbyn gobeithio – yn deall yn iawn mai twyll a chelwydd yw’r cyfan.

Ond fedrwn i ddim peidio â gwenu’r noson o’r blaen wedi i mi gael neges a oedd yn honedig wedi ei hanfon gan ŵr a gwraig o Gaernarfon.  Roedd y neges yn Gymraeg, ond Cymraeg carbwl iawn; y math o Gymraeg y mae peiriant cyfieithu (oes, mae’r fath beth i’w gael, cofiwch!) yn ei gynhyrchu.  Doedd gan bwy bynnag a anfonodd y neges ddim gobaith o dwyllo neb o gofio mai cyfieithydd yw’r wraig dan sylw.  Fel y dywedais, os ydach chi am dwyllo gwnewch y job yn iawn!  Peidiwch â disgwyl i bobl gredu y gallai  cyfieithydd proffesiynol anfon neges mor wallus ei iaith.

Nid fy mod yn cymeradwyo twyllo, wrth gwrs; dim ond dweud bod rhaid gwneud pob ymdrech i gael popeth yn iawn er mwyn cael unrhyw siawns o lwyddo.  Sylwoch chi erioed bod Iesu Grist yn dweud pethau annisgwyl ar brydiau?  Mae’n dewis dweud pethau sy’n swnio’n od iawn.  Fyddai neb wedi disgwyl ei glywed yn sôn am wneud cyfaill o rywbeth anghyfiawn, ond dyna a wnaeth wrth sôn am y ‘mamon anghyfiawn’.  A chan fod y sarff yn Y Beibl yn cael ei chysylltu o’r dechrau â’r diafol a bod seirff yn beryglus a gwenwynllyd, mae’n annisgwyl bod Iesu’n dweud wrth ei ddisgyblion am fod yn ‘doeth fel seirff’.  Doedd Iesu ddim yn ofni defnyddio pethau drwg er mwyn gwneud rhyw bwynt arbennig o fewn i’w ddysgeidiaeth.

Mentrwn ddweud y dylem fod mor ddoeth â’r twyllwr da.  Mae hwnnw – yn wahanol i bwy bynnag a anfonodd y neges ataf fi – yn gwneud ei waith cartref ac yn gofalu nad oes gwendid amlwg yn yr hyn a ddywed.  Ac ym mhopeth a wnawn ninnau yng ngwaith y Deyrnas, mae angen gofal a sylw manwl er mwyn i ni wneud y cyfan mor gywir â phosibl.  Pa obaith llwyddo wrth wneud pethau’n flêr a difeddwl?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 20 Hydref, 2013

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: