Sôn am ryfeloedd

Un o Suliau mwyaf trist y flwyddyn yn sicr yw Sul y Cofio, a heddiw eto caiff gwasanaethau lu eu cynnal i goffau’r holl bobl a laddwyd mewn dau Ryfel Byd a myrdd o ryfeloedd eraill.  Gwaetha’r modd, mae’r rhyfeloedd a’r lladd yn parhau, ac eleni eto mae enwau newydd i’w hychwanegu at restr hir y bobl a gollwyd o ganlyniad i’r brwydro ar draws y byd.

Mae Syria, Swdan, De Swdan a Libya ymysg y gwledydd sy’n dioddef rhyfel heddiw.  Mae’r brwydro’n parhau hefyd yn Afghanistan, Irac, Somalia, Yr Aifft a sawl gwlad arall.  Er enghraifft, mae dros 6,000 o bobl wedi eu lladd yn Irac eleni, er y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn tybio bod y rhyfela wedi dod i ben yno ers talwm.

Gweddïwn heddiw dros bawb a fydd yn cofio am anwyliaid a fu farw ym mhob rhyfel ddoe a heddiw.  Boed i Dduw yn ei drugaredd eu cynnal a’u cysuro yn eu hiraeth a’u galar parhaus.

Dros y flwyddyn nesaf bydd pob math o ddigwyddiadau’n cael eu trefnu er mwyn cofio canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.  Mae’n debyg bod cannoedd o wahanol bethau wedi eu trefnu ar hyd a lled gwledydd Prydain.  Eisoes, clywais ambell un ar y teledu’n cyfeirio at y gweithgareddau hyn fel ’dathliad’ o gychwyn y Rhyfel.  Mae’n debyg mai’n anfwriadol y defnyddiwyd y gair arbennig hwnnw.  Nid rhywbeth i’w ddathlu oedd y Rhyfel Mawr, ac nid rhywbeth i’w ddathlu yw’r un rhyfel arall.  Does ond gobeithio nad clodfori rhyfel a wneir dros y flwyddyn nesaf.  Gwnaed gormod o lawer o hynny dros y blynyddoedd.  Ai gormod disgwyl y bydd blwyddyn o gofio yn esgor ar benderfyniad newydd i wneud popeth posibl i osgoi rhyfeloedd i’r dyfodol?

Gofidiwn wrth glywed am ryfeloedd.  Gweddïwn am gymod rhwng cenedl a chenedl, ac o fewn cenhedloedd.  Pwyswn ar arweinwyr byd i wneud popeth i ddod â rhyfel i ben ac i osgoi rhyfel.  Yr ydym yn dyheu am fyd heb ryfel na sôn am ryfel.

Ond gwyddom mai byd o bechod yw hwn a bod mewn byd felly bob amser duedd i frwydro a lladd.  Fe gawsom rybudd o hynny gan Iesu Grist.  ‘Byddwch yn  clywed am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd’ (Mathew 24:6).  Mae’n mynd ymlaen i ddweud, ‘gofalwch beidio â chyffroi, oherwydd rhaid i hyn ddigwydd’.  Dweud a wna ei bod yn anorfod y bydd rhyfeloedd ym mhob oes am fod pobl ym mhob oes yn pechu. [Nid dweud wrthym beidio â phoeni am ryfeloedd a wna Iesu yma.  Roedd rhai’n dysgu bod yr holl ryfeloedd yn arwydd o ddiwedd buan y byd.  Ond dywed Iesu na all neb ddadlau bod rhyfeloedd yn arwydd o ddiwedd y byd, gan fod rhyfeloedd gyda ni bob amser.  Ni ŵyr neb pryd y daw’r byd hwn i ben.]  Yr unig obaith am gymod rhwng pobl a’i gilydd yw Iesu Grist ei hun, sydd yn ein cymodi â Duw ac â phobl eraill trwy ei aberth fawr ar Galfaria.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 10 Tachwedd, 2013

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: