Gwahoddiad personol

‘A be sy mor sbesial amdano fo?’ medda fi wrth Mr Murdoch.  Nid bod Mr Murdoch yn y tŷ hefo mi, wrth reswm.  Ond llythyrau ei gwmni fo oedd yn fy llaw, ac roedd hi’n ddigon teg felly i mi ei ddal o’n bersonol yn gyfrifol am yr anghyfartaledd amlwg a’r cam enfawr a wnaed â mi. 

Dim ond taflen liwgar ges i efo’r post dyddiol.  (Yn rhyfedd iawn mi ges i daflen hynod o debyg efo’r Daily Post yr un diwrnod).  Ond y diwrnod hwnnw roedd y postmon hefyd wedi dod â llythyr i Gruffudd.  Ia, llythyr bach clên iddo fo gyda’i enw a’i gyfeiriad arno’n daclus; ond taflen amhersonol i mi!  Yr un daflen ag a anfonwyd at filoedd o bobl eraill y diwrnod hwnnw. 

Ond nid dyna’r cyfan!  Y peth oedd yn brifo go iawn oedd bod Mr Murdoch yn gofyn i mi dalu £21.50 y mis iddo am ei raglenni teledu, ond yn cynnig yr un peth yn union i Gruffudd am £16.12.  Pa sens sydd mewn peth felly?  A pha degwch?  Llythyr personol iddo fo!  25% yn rhatach iddo fo!  Ar ei ben i’r bin ailgylchu yr aeth y daflen!  I’r un bin yr aeth y llythyr hefyd!  (Gredwch chi fod y daflen a ddaeth efo’r papur newydd yn cynnig telerau gwahanol eto?  I’r bin yr aeth honno hefyd.)

Un o ogoniannau’r Efengyl yw mai’r un peth yn union a gynigir i bawb.  Pwy bynnag ydym, yr un yw’r cynnig. Beth bynnag ydym, yr un yw’r telerau.  Does dim ffafriaeth nac amodau gwahanol.  ‘Edifarhewch a chredwch yr Efengyl.’  ‘Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi.’  Felly y dywedir wrth bawb ohonom yn ddiwahân.

Nid yw’r Arglwydd yn gwahaniaethu rhyngom; nid yw’n amrywio telerau’r iachawdwriaeth er mwyn ei gwneud yn haws i rai neu’n fwy anodd i eraill i fynd i mewn i’r deyrnas.  Edifeirwch am bechod a ffydd bersonol yn Iesu Grist yw’r ffordd i bawb.  Nid yw un yn cael ei dderbyn ar sail ffydd ac un arall ar sail y pethau da y mae’n eu gwneud; nid yw un yn ddiogel trwy ei ymdrechion crefyddol ac un arall trwy ei onestrwydd digrefydd a di-gapel. 

Un Efengyl sydd, a honno’n cynnig yr un ffordd at Dduw trwy Grist i bawb sy’n ei chredu.  Mae ynddi wahoddiad cyffredinol i unrhyw un i ddod at Grist, a chaiff hwnnw ei estyn bob tro y cyhoeddir yr Efengyl.

Ond mae ynddi wahoddiad personol hefyd (mwy personol na’r llythyrau a gyfeirir atom gan yr un cwmni) i ni ei chredu.  Y mae Duw, yn ôl y Beibl, yn galw ar bawb i ddod i edifeirwch. Ond mae Cristnogion wedi profi hefyd    alwad bersonol Duw iddyn nhw droi at yr Arglwydd Iesu Grist.  Mae fel petai Duw wedi cyfeirio neges yr Efengyl atom ni’n bersonol; a ninnau’n gweld bod y neges yn gwbl berthnasol i ni.  Mor berthnasol, mewn gwirionedd, nes bron ein bod yn tybio mai ar ein cyfer ni yn benodol y trefnwyd y Gwaredwr a’r iachawdwriaeth.  A’r cyfan er nad oes dim byd sbesial amdanom o gwbl. 

 Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 01 Rhagfyr, 2013

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: