Wythnos dau ddyn

Wythnos yn ôl, petaech chi wedi cynnig miliwn o bunnoedd i mi fyddwn i ddim wedi gallu dweud wrthych pwy oedd Thamsanqa Jantjie na Jang Song Thaek. Ond bu llawer o sôn am y ddau erbyn diwedd yr wythnos.
Faint bynnag o sylw a gafodd Barack Obama, Ban Ki-moon, Jacob Zuma, Desmond Tutu ac eraill a gymerodd ran yn y cyfarfod coffa i Nelson Mandela yn Soweto ddydd Mawrth, cafodd Thamsanqa Jantjie fwy. Dyma’r gwr a a safai ar y llwyfan yn ‘cyfieithu’ yr hyn a ddywedwyd i iaith arwyddion. Daeth yn amlwg wedi hynny nad oedd unrhyw synnwyr i’r arwyddion a wnâi’r dyn hwn. Ac mae’r hyn a ddatgelwyd ers hynny am wahanol gyhuddiadau a wnaed yn ei erbyn dros y blynyddoedd wedi peri pryder ynghylch y perygl y gallasai rhai o arweinwyr amlyca’r byd fod ynddo’r diwrnod hwnnw.
Un arweinydd sydd am sicrhau nad yw mewn unrhyw fath o berygl yw Kim Jong-un yng Ngogledd Corea. Ddydd Iau diwethaf, ddyddiau’n unig wedi iddo gael ei esgymuno’n gyhoeddus o Blaid y Gweithwyr Corea cafodd Jang Song Thaek, ewythr yr arweinydd, ei ddienyddio wedi iddo gael yn euog o gynllwynio yn erbyn yr arweinydd a cheisio’r grym iddo’i hun. Roedd y modd y gwnaed y cyfan o fewn tri neu bedwar diwrnod yn ddychryn mawr i bawb a glywodd y stori, a does wybod pa ddial creulon pellach y bydd unrhyw un a oedd yn gysylltiedig â Jang Song Thaek yn ei wynebu.
Yn ystod yr wythnos y rhoddwyd y fath sylw i Nelson Mandela dangosodd Kim Jong-un (yn gwbl anfwriadol wrth gwrs) arweinydd mor arbennig oedd y gwr a gaiff ei gladdu heddiw. Cymod, maddeuant a thegwch oedd yn nodweddu’r arweiniad a roes hwn i’w wlad, a gweddiwn y bydd De Affrica a’i phobl yn dal i ffynnu ac y bydd yr egwyddorion a gynrychiolir gan Mandela yn cael mwy a mwy o le ym mywyd a llywodraeth y wlad honno. Gweddiwn hefyd dros bobl Gogledd Corea sy’n byw dan lywodraeth un y mae’n rhaid ymostwng yn llwyr iddo a’i ddyrchafu yn ben uwchlaw pawb a phopeth a phob egwyddor. Gweddiwn dros y bobl sydd mewn ofn a dychryn ac sydd mewn gwir berygl yn y wlad honno. A gweddiwn yn arbennig dros Gristnogion y wlad honno sy’n cael eu herlid yn gyson oherwydd eu ffydd. Os mai fel y gwelsom ddydd Iau y mae Kim Jong-un yn delio â’i deulu ei hun pa ryfedd fod Cristnogion yn wynebu erledigaeth greulon â’r arweinydd ei hunan yn cael ei arddel fel duw?
A beth bynnag y gwir am Thamsanqa Jantjie a’i allu, neu ei ddiffyg gallu, i siarad iaith arwyddion, mae’n debyg nad oedd yn fygythiad i’r bobl ar y llwyfan ddydd Mawrth. Perygl y dyn oedd ei fod yn ei gwneud yn amhosibl i bobl fyddar ddeall yr hyn a ddywedid yn ystod y cyfarfod. Gweddïwch na fyddwn ni sy’n cyflwyno’r Efengyl yn ei gwneud yn anodd i bobl ddeall y gwir am eni a marw ac atgyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist.

Cliciwch yma http://www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 15 Rhagfyr, 2013

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: