Anrhydeddau

Mae’n anodd hyd yn oed i bobl nad oes ganddynt ddiddordeb o gwbl yn Rhestr Anrhydeddau’r Frenhines i’w hosgoi yn llwyr gan fod cymaint o sylw’n cael ei roi iddi gan y papurau newydd a’r radio a’r teledu.  Sylwais fod rhai o’r papurau wedi sylwi ar o leiaf ddau beth eleni.  Yn gyntaf, bod mwy o ferched na dynion gael eu hanrhydeddu am y tro cyntaf erioed; ac yn ail, bod ambell un heb eu cynnwys o gwbl.

Y bore y cyhoeddwyd yr anrhydeddau  cafwyd penawdau’n dweud am ddau a anwybyddwyd.  ‘Murray and Beckham snubbed’, meddai un papur a oedd yn mynnu y dylasai bod gennym Syr Andy a Syr David erbyn hyn.  O gofio bod Andy Murray yr haf diwethaf wedi gwireddu hir ddyhead y byd tennis Prydeinig am bencampwr Wimbledon gellid deall y disgwyl y byddai wedi cael rhyw fath o gydnabyddiaeth yn y Rhestr hon.  Mae’n fwy anodd deall pam y byddai pobl yn disgwyl i David Beckham gael ei gynnwys yn y rhestr.  Wedi’r cwbl, y cyfan a wnaeth hwnnw yn 2013 oedd ymddeol a chyhoeddi ei fod am gychwyn tîm pêl droed newydd yn yr Unol Daleithiau!

Er tegwch i’r ddau, rhaid dweud na chaed awgrym eu bod hwy eu hunain yn edliw na chawsant eu henwi.  Ond roedd yn rhyfedd iawn gweld dau nad oedd ar y rhestr yn cael mwy o sylw na’r bobl a oedd arni, beth bynnag a feddyliwn o’r anrhydeddau hyn a phwy bynnag sy’n enwi’r bobl a fydd yn eu derbyn.  Yn amlwg, roedd cefnogwyr y ddau hyn yn teimlo eu bod yn haeddu cael eu gwobrwyo.

Mor wahanol yw anrhydeddau Duw.  Nid oes a wnelo teilyngdod pobl ddim â’r rheiny gan mai anrhydeddau gras ydynt.  Mae maddeuant pechodau, y bywyd newydd, yr hawl i fod yn blant i Dduw, a’r addewid am dderbyniad i’r nefoedd yn cael eu rhoi trwy ras a chariad Duw i bobl sydd heb eu haeddu o gwbl.  Ni allwn ddadlau ein bod ni na neb arall yn deilwng ohonynt oherwydd y gweithredoedd a wnawn neu’r gwasanaeth a roddwn.  Mae Duw’n rhoi’r breintiau hyn am ei fod yn dewis gwneud hynny; ei roddion hael yw pob un ohonynt.

Gras Duw sy’n gwneud i ni gydnabod hyn a derbyn ein bod yn dibynnu’n llwyr arno. Gras Duw sy’n ein galluogi hefyd i weld nad oes neb ohonynt eu hunain yn deilwng o’r breintiau hynny.  Er i ni gydnabod ein hannheilyngdod ein hunain, tueddwn i feddwl bod    eraill yn haeddu breintiau Duw.  Gwelwn eu daioni, ac edmygwn yr holl garedigrwydd a’r haelioni a ddangosant atom ni ac at bobl eraill.  Dechreuwn ddweud eu bod yn haeddu eu galw’n Gristnogion ac yn haeddu cael eu derbyn gan y Brenin Mawr.  Ond yn yr awydd hwn i’w canmol mae perygl i ni wadu’r Efengyl.  Oherwydd mae honno’n dweud nid yn unig nad ydym ni’n deilwng ond nad oes neb arall yn deilwng chwaith.  O drugaredd Duw y daw pob bendith ac anrhydedd i ni ac i’w holl bobl.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 05 Ionawr, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: