Sochi’n malio?

Welais i fawr ddim o gystadlu wythnos gyntaf Gemau Olympaidd y Gaeaf o Sochi. A fwy na thebyg na welaf fawr mwy yr wythnos nesaf chwaith. ’Dwyf fi ddim yn siŵr iawn pam.  Fel arfer, ’dwi’n eithaf mwynhau sawl un o’r campau traddodiadol, fel y sgïo lawr mynydd a’r slalom, y naid sgïo a’r hoci ia, y sglefrio a’r dawnsio, y cwrlo a’r bobsledio.  (Mae’r holl neidio trosben ar fyrddau eira’n ymddangos yn fwy o driciau na chwaraeon Olympaidd i mi; ond mae’n siŵr mai arwydd yw hynny mai fi’n sy’n hen ffasiwn!)

Ond dal i feddwl ydw i pam nad yw’r gemau hyn wedi dal fy sylw.  O bosib bod a wnelo’r holl sôn a fu ymlaen llaw am ddiffyg hawliau dynol yn Rwsia rywbeth i’w wneud â’r peth.  O bosib bod cymaint o chwaraeon ar y teledu erbyn hyn fel nad yw hyd yn oed y Gemau Olympaidd mor arbennig ag oedden nhw ers talwm. O bosib mai’r stormydd a gawsom ni yn ystod yr wythnos a wnaeth i mi anghofio am y Gemau. O bosib mai diffyg amser, neu ddifaterwch neu ddiffyg diddordeb gwirioneddol yn y cyfan a fu’n gyfrifol.

A beth wedyn sy’n fy rhwystro rhag gwneud llawer o’r hyn y dylwn ei wneud fel Cristion? Cywilydd fyddai gorfod cyfaddef bod a wnelo difaterwch â’r peth.  Pam nad wyf yn gweddïo mwy?  Pam nad wyf yn myfyrio mwy nag a wnaf yn Y Beibl?  Pam nad wyf yn mynd i’r oedfa mor aml ag oeddwn? Pam nad wyf yn cyfrannu mwy nag a wnaf at waith yr eglwys?  Pam nad yw lluniau’r dioddefaint a welaf yn gwneud i mi frwydro dros gyfiawnder a rhoi o’r hyn sydd gennyf i leddfu poen eraill?  Pam nad wyf yn cyffroi pan glywaf ffrindiau’n cablu enw Iesu Grist?  Pam nad wyf ar dân dros Grist y Gwaredwr?

Dau o elynion sicr y bywyd Cristnogol yw difaterwch, a diffyg diddordeb yng ngwaith yr Arglwydd.  Pa obaith sydd am unrhyw fendith yn y gwaith os yw’r ddau beth hyn yn teyrnasu?  Ond o ble daw’r ddau beth, neu beth sy’n gyfrifol amdanynt?

Ffrwyth y galon sydd wedi oeri yw’r difaterwch difäol sy’n medru bod mor amlwg ym mywyd Cristnogion.  Sut allwn fod yn ddifater ynghylch Efengyl Iesu Grist a’r hyn y mae’r Gwaredwr yn ei ddisgwyl gennym?  Mwyaf tebyg am fod ein calon wedi oeri at Dduw, ac nad yw ein cariad at Iesu Grist yr hyn a fu nac y dylai fod os ydym yn credu ynddo ac yn ei arddel yn Arglwydd a Gwaredwr.  A mwy difrifol fyth yw’r posibilrwydd bod y diffyg diddordeb yng ngwaith Duw yn ffrwyth y galon sydd heb gredu yn yr Arglwydd o gwbl a heb ei goleuo gan oleuni’r Efengyl.  Heb olwg ar fawredd Crist nac unrhyw ddealltwriaeth o gariad Duw, does   ryfedd nad oes gan bobl ddiddordeb yn addoliad a gwaith yr eglwysi.

Ond gall Duw drechu ein difaterwch a rhoi i ni ddiddordeb ysol yng ngwaith ei Deyrnas.  Gweddïwn y bydd yn gwneud hynny er mwyn ei ogoniant.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 16 Chwefror, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: