Penwythnos Plant yr Ofalaeth yng Ngholeg Y Bala

Ebrill 1, 2014

Bydd cyfle i blant ysgolion Sul Llanberis a Deiniolen fynd i Goleg y Bala ar ein cwrs penwythnos blynyddol o nos Wener, Mai 16 hyd ddydd Sul, Mai 18.

Bydd hwn ar gyfer plant 8–12 oed (Blwyddyn 3–6).