Tair egwyddor

Beth am gwis bach i ddechrau heddiw? Am bwy ydw i’n sôn? Eglwyswraig, a aned yn Wolverhampton ond a fagwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr; addysgwyd yn Ysgol Gyfun Brynteg (yr un ysgol â Carwyn Jones, y Prifweinidog, Nicole Cooke, y bencampwraig Olympaidd, Gavin Henson a sawl chwaraewr rygbi rhyngwladol arall); Aelod Seneddol Basingstoke ers 2005; Ysgrifennydd Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn Llywodraeth San Steffan ers 2012; a’r wraig a siaradodd am 32 o eiliadau yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Iau diwethaf.

Pwy yw hi? Maria Miller. Gorfu iddi ymddiheuro ddydd Iau ‘am ei hagwedd at ymholiadau’r comisiynydd’. Roedd a wnelo’r holl beth ag ymchwiliad i’r costau yr oedd hi wedi eu hawlio fel aelod seneddol. Anghofiwch fanylion yr achos hwnnw am y tro. Nid be wnaeth Mrs Miller, neu be na wnaeth hi sy’n gwneud i mi sôn amdani heddiw ond yr hyn a ddywedwyd ar ddiwedd yr adroddiad amdani ar Newyddion Deg nos Iau. Doedd dim peryg, meddid, iddi golli ei lle yn y cabinet (er bod yr wrthblaid yn galw am hynny). Ond, meddai’r gohebydd, fe allai gael ei ‘symud’. A’r awgrym oedd mai i’r Swyddfa Gymreig y byddai hynny!

Ac roedd rhaid i mi chwerthin! Roedd y peth mor drist. Be wnewch chi ag aelod seneddol sydd wedi gorfod deud sori’n gyhoeddus pan yw’r gwrthwynebwyr yn galw am ei hymddiswyddiad? Wel, ei hanfon i’r Swyddfa Gymreig wrth gwrs. Mae hynny cystal cosb â dim.

Os oedd unrhyw wirionedd yn hyn, mae dirmyg Llywodraeth Llundain at Gymru yn gwbl amlwg. Nid yn erbyn Mrs Miller y mae fy nghwyn, ond yn erbyn pwy bynnag a awgrymodd y byddai Cymru’n lle da i anfon rhywun sy’n dipyn o embaras i’r Llywodraeth ar hyn o bryd.

Ond beth sydd a wnelo hyn oll â’r Ffydd Gristnogol, a pham ei drafod yn Gronyn heddiw? Os yw’n wir, mae’n enghraifft dda o ymddygiad a ddylai fod yn annerbyniol i Gristnogion. Yn gyntaf, gweithredu heb feddwl am deimladau pobl eraill. Yn ail, disgwyl i bobl eraill oddef rhywbeth na fyddech chi eich hun yn ei oddef – mae’n iawn iddyn nhw, ond nid i ni! Ac yn drydydd, methu amddiffyn cydweithiwr pan fo eraill yn galw am ei gwaed. Os yw Mrs Miller yn ddigon da i’r Swyddfa Gymreig fe ddylai fod yn ddigon da i’w swydd bresennol hefyd.

Dyna dair egwyddor a ddylai gael eu parchu gan ddisgyblion Grist: ystyried buddiannau pobl eraill ym mhob peth a wnawn; bod yn anfodlon gweld pobl eraill mewn amgylchiadau na fyddem ni ein hunain yn eu goddef; a gwarchod cyfeillion a chydweithwyr pan fo eraill yn ymosod arnynt, hyd yn oed os ydynt wedi gwneud pethau na allwn ni ein hunain eu cymeradwyo. Yn sicr, maen nhw’n egwyddorion a ddylai gael eu dilyn o fewn cymdeithas yr Eglwys Gristnogol, lle mae parch a chymorth a maddeuant yn teyrnasu, er gogoniant i Dduw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 06 Ebrill, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: