Safonau

Mi welais i rywbeth anarferol iawn y noson o’r blaen. A deud y gwir, wn i ddim a welais i’r fath beth erioed o’r blaen. Roedd o’n dipyn o sioc a deud y gwir. Ac yn siom go fawr, am ei fod yn dangos bod safonau’n syrthio. Doedd pethau fel hyn ddim yn digwydd dan oruchwyliaeth Louis a Choppers!

Gwneud paned o de oeddwn i, ond wedi tywallt y dŵr berwedig dros y bag te a rhoi amser iddo fwrw ei ffrwyth, fe synnais o weld nad oedd y dŵr wedi newid ei liw. Doedd ryfedd hynny chwaith o sylweddoli bod y bag te’n hollol wag! Ac roedd y ddau fag te nesaf i mi eu tynnu o’r bocs yr un mor amddifad o de. O leiaf dri bag gwag mewn un bocs bach o de! I ba beth mae’r byd yn dod? Na, doedd pethau fel hyn yn digwydd pan oedd Louis a Choppers a’r tsimpansïaid eraill yn rhedeg y sioe.

Bu farw Louis fis Gorffennaf diwethaf. Fo oedd un o’r tsimpansïaid a welwyd yn hysbysebion y cwmni te am flynyddoedd, yn cynnwys yr un efo’r ddau tsimpansî yn symud piano. Erbyn hyn, Choppers yw’r unig un ohonyn nhw sy’n dal yn fyw. Ond nid dyna pam nad ydyw i’w weld o hyd ar y sgrin. Mae’r cwmni wedi rho’i gorau i ddefnyddio tsimpansïaid am fod pethau wedi newid. Am flynyddoedd, roedd yn gwbl dderbyniol gan y rhelyw o bobl fod tsimpansïaid yn cael eu hyfforddi i actio ar gyfer yr hysbysebion hyn, ac fe’u gwisgwyd mewn dillad a’u gosod mewn sefyllfaoedd ‘dynol’. Ond daeth tro ar fyd, ac mae peth felly erbyn hyn yn gwbl annerbyniol, yn union fel mae’n annerbyniol bellach gael anifeiliaid mewn syrcas. Mae Choppers yn 42 mlwydd oed; ac er ei fod yn hen mae’n debyg mai dim ond dechrau ymddwyn fel tsimpansî – a dechrau byw gyda tsimpansïaid eraill – y mae. Hwyl oedd yr hysbysebion yng ngolwg y rhelyw o bobl ar y pryd, ond erbyn hyn mae’r un bobl yn gwaredu wrth feddwl am y ffordd y cafodd yr anifeiliaid hyn eu trin.

Un enghraifft yw hyn o’r ffordd y mae safonau a’r hyn sy’n dderbyniol yng ngolwg pobl yn medru newid dro gyfnod. Nid yw’r ffaith bod pobl wedi derbyn rhai pethau am flynyddoedd yn golygu bod y pethau hynny’n iawn yn y lle cyntaf. Ond mae pethau’n gymhleth pan fo rhywbeth sy’n hwyl a diniwed mewn cyfnod yn dod yn gwbl anghywir mewn cyfnod arall.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r pethau a wnawn ni ac a dderbyniwn ni heddiw yn cael eu hystyried yn annerbyniol ymhen blynyddoedd. A dyna pam ei bod yn bwysicach nag erioed mae’n debyg i ni geisio dod o hyd i’r safonau arhosol a pharhaol sydd yn y Beibl ar gyfer ein bywydau ni. Oherwydd mae yng Ngair Duw ddysgeidiaeth sy’n aros ac egwyddorion sy’n para. Mae’r rhain yn arweiniad diogel ar gyfer ein bywydau mewn byd a betws, yn y byd ac o fewn yr Eglwys. Boed i Dduw ein helpu i weld y gwirioneddau hynny ac i seilio ein bywydau arnynt er ei glod.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 18 Mai, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: