Eiddo’r buddugol

14

Hen dduwies Roegaidd oedd Nike. A hon, duwies buddugoliaeth, a gynrychiolid yn dal cwpan uwch ei phen ar dlws enwog ‘Jules Rimet’, a gynlluniwyd gan Ffrancwr o’r enw Abel Lafleur, ac a gyflwynwyd i enillwyr Cwpan Y Byd o ddechrau’r gystadleuaeth yn 1930. Ond nid y tlws hwnnw a gyflwynir i’r enillwyr ym Mrasil eleni. Enillodd Brasil Gwpan y Byd am y trydydd tro yn 1970, a daeth y tlws enwog yn eiddo iddyn nhw am byth gan fod Rimet, Llywydd FIFA yn 1930, wedi datgan y byddai’r wlad gyntaf i ennill y gystadleuaeth deirgwaith yn cael cadw’r tlws. Ers 1974, mae’r timau’n ymgiprys am dlws a gynlluniwyd gan Eidalwr o’r enw Silvio Gazzaniga sy’n darlunio dau athletwr buddugol iaethus yn dal y byd uwch eu pennau. Un peth sy’n sicr yw na ddaw’r tlws aur hwn yn eiddo parhaol i’r un o’r gwledydd sy’n cymryd rhan eleni gan fod hynny wedi ei wneud yn glir pan gafodd ei gyflwyno gyntaf.

Wn i ddim faint ohonom ni Gristnogion sy’n athletwyr gosgeiddig neu dduwiesau hardd! Yr ydym fodd bynnag yn debyg i’r tlysau. Mae enwau’r gwledydd sydd wedi ennill y tlws presennol wedi eu hysgythru oddi tano. Ac mae enw’r Gwaredwr a’n prynodd ac a’n henillodd ni trwy ei fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad arnom ninnau. Pobl Iesu Grist ydym, ac fel Cristnogion fe’n gelwir wrth ei enw. Ein hymffrost yw ein bod yn eiddo i’r un a’n henillodd.

Ac o’r ddau dlws, rydym yn debycach i dduwies Lafleur nag i athletwyr Gazzaniga. Sbaen yw deiliaid presennol Cwpan y Byd, ond mae tlws Gazzaniga eisoes wedi ei ddychwelyd i FIFA. Dim ond dros dro, am bedair blynedd, y bu’n ‘eiddo’ i Sbaen. Ond daeth duwies Lafleur yn eiddo parhaol i Brasil. Ac yr ydym ninnau’n eiddo parhaol i Grist. Trwy ffydd, fe ddeuwn yn eiddo iddo, nid dros dro, nid am gyfnod o’n bywyd yn unig, ond am byth. Ein hymffrost yw ein bod yn eiddo parhaol i’r un buddugol.

Ac eto, dydyn ni ddim byd tebyg i’r dduwies, wedi’r cyfan! Ewch i Brasil heddiw, a welwch chi mo honno. Oherwydd ychydig ddyddiau cyn y Nadolig yn 1983 fe gafodd y tlws ei ladrata o Bencadlys Cymdeithas Bêl Droed Brasil yn Rio de Janeiro, a welodd neb mohono ers hynny. Ond does dim peryg i ni gael ein colli o afael Iesu Grist. Unwaith y deuwn i ffydd ynddo, yr ydym yn ddiogel am byth. ‘Yr wyf fi’n rhoi bywyd tragwyddol iddynt,’ meddai’r Bugail Da am ei ddefaid, ‘… ac ni chaiff neb eu cipio hwy allan o’m llaw i’. Ein hymffrost yw ein bod yn gwbl ddiogel am byth yng ngafael y Crist buddugol sydd wedi’n cymryd yn eiddo iddo’i hun.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 15 Mehefin, 2014

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: