Wedi’r Pentecost

Cofio a dathlu’r Sulgwyn a wnawn ni, er bod y sylw a roddwn i’r Ŵyl ac i’r digwyddiadau mawr yn Jerwsalem pan dywalltwyd yr Ysbryd ar ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist yn amrywio’n fawr o flwyddyn i flwyddyn. Mater arall yn llwyr yw profi unrhyw beth tebyg i’r hyn a brofwyd gan Simon Pedr a’r lleill.

‘Beth wyddom am yr Ysbryd yn symud mewn diwygiad yn ein plith? Faint wyddom am yr Ysbryd yn ein cyffroi i gyhoeddi’r Efengyl yn eofn? Beth wyddom am yr Ysbryd yn cynhesu’n calonnau wrth i ni glywed y gwirionedd am Iesu Grist? Ceisiwn o’r newydd yr Ysbryd a’i oleuni a’i nerth.’ Dyna a ofynnwyd ar ddiwedd yr erthygl yn Gronyn y Sul diwethaf, ac mae’n rhaid i mi ateb y cwestiwn yn onest a dweud mai ychydig iawn a wn i am y pethau hyn.

Gwelwyd pethau mawr ar Ddydd y Pentecost. (Ie, Pentecost, sylwch ac nid Petecost fel y gwelwyd ar dudalen flaen Gronyn y Sul diwethaf – camgymeriad oedd hwnnw, wedi i mi gopïo’r llun heb sbïo’n ddigon manwl arno). Tafodau tân, sŵn fel gwynt nerthol yn rhuo a phobl yn siarad ieithoedd nad oedden nhw i fod i’w gwybod: dyna rai o’r pethau anghyffredin hynny. Ond nid dyna’r pethau yr ydym ni i’w ceisio wrth feddwl am y Sulgwyn a’r hyn a’i dilynodd. Fe esgorodd digwyddiadau mawr y Sulgwyn ar ddau beth ym mhrofiad y disgyblion hyn: cyhoeddi Efengyl Iesu Grist a bywyd newydd mewn cymdeithas â’i gilydd fel Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist. A gwell o lawer na chynnwrf tafodau tân a gwynt nerthol i ni heddiw fyddai gweld y ddau beth hyn yn dod yn amlwg yn ein plith. Ie, ceisiwn o’r newydd yr Ysbryd a’i oleuni a’i nerth, er mwyn iddo ein defnyddio i rannu’r newydd da am Iesu Grist yn glir ac yn ffyddlon, ac er mwyn i’r Ysbryd ein bywhau fel cymdeithas ei bobl. Mae’n werth edrych ar y darlun o’r Eglwys Gristnogol ifanc yn Actau 2:43-47 a 4:32-37, er enghraifft.

Ceir yma ddisgrifiadau o’r Eglwys fel cymdeithas o gredinwyr sydd wedi eu huno mewn cariad yn eu haddoliad a’u gwasanaeth i’r Arglwydd Iesu ac i’w gilydd, wedi iddyn nhw ymateb mewn ffydd i’r Efengyl. Mae’n ddarlun byw a phrydferth o’r hyn y gall yr Eglwys fod ym mhob cyfnod. Wrth geisio’r Ysbryd, yr ydym yn ceisio’r Un sy’n medru ein nerthu i gyhoeddi Efengyl Iesu Grist yn ei grym, a’r Un sy’n medru troi criw o bobl yn gymdeithas fyw ei Eglwys.

Gwaith yr Ysbryd yw’r ddau beth: grymuso ein pregethu a bywhau ein heglwysi. A’r peth mwyaf cyffrous i mi am y dyddiau’n dilyn y Pentecost yw’r hyn a welwn yn Actau 2:47, lle dywedir wrthym fod ‘yr Arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub’. Os mai dyna sy’n dilyn pregethu grymus ac eglwys fyw, gweddïwn am i’r Ysbryd weithio’n nerthol yn ein plith.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 15 Mehefin, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: