Mehefin 25, 2014

3 … 2 … 1 …


Heddwch

Mehefin 25, 2014

untiaxman

Daeth 25 mlynedd o gyflwyno rhaglen deledu nosweithiol i ben i Jeremy Paxman nos Fercher ddiwethaf gyda’i ymddangosiad olaf ar Newsnight ar BBC2.

Dwi’n dal i geisio dyfalu pam y clywyd ‘I’d like to teach the world to sing’ ar ddiwedd y rhaglen. Cân o ddechrau’r saithdegau yw hon, a gyfansoddwyd yn wreiddiol ar gyfer un o hysbysebion Coca-Cola gyda’r geiriau, ‘I’d like to buy the world a Coke’, cyn dod yn gân bop lwyddiannus gyda geiriau newydd gan y New Seekers (er iddi gael ei chanu gan grŵp arall cyn hynny).

‘I’d like to build the world a home

And furnish it with love …

 

‘I’d like to teach the world to sing

In perfect harmony …

 

I’d like to see the world for once

All standing hand in hand

And hear them echo through the hills

Ah, peace throughout the land.’

 

Dros y chwarter canrif, bu Jeremy Paxman yn cyflwyno newyddion am bob math o anghydfod ym mhob rhan o’r byd. Rhyfeloedd, terfysgoedd, sgandalau, etholiadau, problemau o bob math – bu Paxman yn trafod y cyfan gan holi a herio gwleidyddion o bob lliw a llun. Roedd yn enwog am ei holi treiddgar ac am finiogrwydd ei dafod, ac yn amlach na heb roedd stiwdio Newsnight yn bopeth ond pobl law yn llaw mewn harmoni a hedd.

Pam y gân hon felly? Eironi o bosibl. Neu goegni. Neu tybed oedd dewis y gân yn fynegiant o ddymuniad gonest a diffuant Paxman ei hun (neu aelodau tîm cynhyrchu’r rhaglen) i weld y byd, er gwaetha’r holl anghyfiawnderau a’r anghydfod y bu’n eu trafod mor   ddeheuig dros chwarter canrif, yn byw mewn cariad a chymod a heddwch am unwaith?

Nôl yn 1989 pan ddechreuodd Paxman gyflwyno Newsnight, saethwyd dwy o awyrennau rhyfel Libya gan awyrlu’r America; cyhoeddodd yr Ayotolla Khomeini y dylid lladd Salman Rushdie; lladdwyd miloedd yn Sgwâr Tiananmen yn Beijing; a chwympodd Wal Berlin. Mae’r enwau a’r llefydd yn wahanol erbyn hyn, ond yr un math o broblemau sy’n wynebu’r byd wrth i Paxman orffen cyflwyno’r rhaglen. A’r gwir amdani yw bod angen mwy na breuddwyd a siarad hiraethus er mwyn sicrhau hedd a harmoni. Roedd ‘I’d like to teach the world to sing’ yn gân hynod o boblogaidd yn ei dydd. Ond mae angen mwy na chân i gael pobl i fyw’n gytûn.

Rhyfeddod yr Efengyl yw ei bod yn cyhoeddi mai Iesu Grist yw’r gwir a’r unig ffordd i gymodi pobl â Duw ac â’i gilydd. Yng Nghrist y daw pobl yn un. Yng Nghrist y caiff hen elynion eu cymodi â’i gilydd. Yng Nghrist y mae pobl yn gallu caru a maddau. Ac mae’r cyfan yn bosibl am fod Duw yng Nghrist wedi’n caru, ac wedi maddau i ni, ac wedi ein cymodi ni ag ef ei hun.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 22 Mehefin, 2014