Cwpan CIC i Capel Coch

Gorffennaf 12, 2014

 

 

 

Nos Iau, Gorffennaf 10, 2014, fe enillodd un o dimau pêl-droed 5-yr-ochr Capel Coch Gwpan CIC a gynhaliwyd eleni yng Nghanolfan Ty Nant, ger Abererch.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.  Eu ffrindiau ysgol ym Mrynrefail, o Ysgol Sul Capel y Rhos, Llanrug oedd yn y rownd derfynol yn eu herbyn.  2 gôl i 1 oedd y sgôr, a Llanberis yn ennill efo ‘gôl euraidd’ yn ystod yr amser ychwanegol.