Ysgol Sul

Medi 13, 2014

Ydych chi’n byw yn Llanberis neu Ddeiniolen?

Oes gynnoch chi blant?

Oes yna blant yn eich teulu?

Ydych chi’n nabod plant ar eich stad dai neu stryd?

Oes gan eich ffrindiau blant?

Ydyn nhw’n mynd i Ysgol Sul?

Beth am eu gwadd a’u hannog i ddod i’r Ysgol?

Deiniolen: Ebeneser am 10.15 o’r gloch ar fore Sul.

Llanberis: Capel Coch am 11.15 ar fore Sul.