Ansicrwydd

baner

Ddydd Iau, daw blynyddoedd o drafod ac ymgyrchu i’w benllanw yn yr Alban gyda phleidlais y Refferendwm dros Annibyniaeth.  Rhoddwyd sylw mawr i’r Refferendwm ar deledu a radio ac yn y papurau newydd yr wythnosau diwethaf hyn.  Ac er pwysiced yr achos ac er cymaint y diddordeb ynddo, mae’n rhaid cyfaddef na fu’r gwrando a’r gwylio a’r darllen yn rhwydd o gwbl am fod cymaint o’r cyflwyniadau wedi bod yn dueddol o blaid y garfan ‘Na’.  Dro ar ôl tro, methwyd â bod yn wrthrychol, ac mae’r adroddiadau wedi cychwyn gyda sylwadau negyddol am y ddadl o blaid Annibyniaeth, a llawer mwy o sylw a phwysigrwydd wedi ei roi i ddatganiadau’r garfan ‘Na’ ac i ddatganiadau gwleidyddion fel David Cameron.  Mae’r diffyg gwrthrychedd a’r negyddiaeth ynghylch dadleuon y garfan ‘Ie’ wedi ei gwneud yn anodd goddef y trafod ar adegau.

Un peth digalon ynghylch y darlledu yw’r ffordd y bu llawer yn mynnu y byddant yn dweud ‘Na’ oherwydd yr ansicrwydd honedig a ddeuai yn sgil Annibyniaeth.  Rhydd i bawb ei farn, wrth gwrs; ond yr hyn sydd wir yn siomedig yw’r ffaith i’r cyfryngau roi llonydd i bobl ddadlau fel hyn heb eu herio o gwbl.  Rhoir yr argraff y bydd yna sicrwydd a diogelwch cynhennid o gadw pethau yn union fel y maent o fewn y Deyrnas Unedig ac y byddai Alban annibynnol yn golygu menter ac ansicrwydd.  Mor rhwystredig fu gweld y farn hon yn cael ei phedlera heb ei chwestiynu o gwbl.  Pryderon ariannol; cwymp y banciau; tlodi plant a banciau bwyd; cefnogaeth gynyddol i UKIP a’i galwad i’r Deyrnas Unedig gefnu ar y Gymuned Ewropeaidd; anghyfartaledd rhwng De-ddwyrain Lloegr a gweddill Lloegr a’r Deyrnas Unedig; pryderon ynghylch hiliaeth; ofn terfysgaeth; dyma rai yn unig o’r pethau y bu trafod mawr arnynt yng ngwledydd Prydain ers blynyddoedd, a’r cyfan yn dangos yr ansicrwydd gwirioneddol a fu’n blino’r gwledydd hyn cyhyd. Ond er hynny, fe ganiatawyd i’r garfan ‘Na’ roi’r argraff dwyllodrus a chelwyddog mai pethau a fyddai’n perthyn i Alban annibynnol yn unig yw ansicrwydd ac ansefydlogrwydd.

Y gwir wrth gwrs yw bod ansicrwydd yn rhan annatod o fywyd. Ni ŵyr neb beth all ddigwydd mewn un diwrnod.  Gall amgylchiadau newid mewn eiliad.  Gall pethau droi er gwell neu waeth yn gwbl annisgwyl.  Ac ni allwn gymryd dim yn ganiataol; iechyd, swyddi, bywyd teuluol, cyfeillgarwch, tywydd, trefn cymdeithas, heddwch – ie, a hyd ‘Yr Economi’ – ansicr yw’r cyfan.  Twyll yw dweud yn wahanol, ac yr ydym yn anonest â ni ein hunain ac â phobl eraill os rhown yr argraff y gallwn fod yn sicr o barhad y pethau hyn (mewn unrhyw wlad dan haul).  Ond yn wyneb pob ansicrwydd, gelwir arnom i fentro mewn ffydd y cawn gymorth a nerth a chysur Duw yn  wyneb y cyfan a ddaw.  Y sicrwydd sydd gennym yw y bydd Duw yn ein cynnal a’n harwain, beth bynnag ein hamgylchiadau yn y byd ansicr hwn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 14 Medi, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: