Ian Paisley

paisley

Yng nghanol yr holl sylw a roddwyd i Refferendwm Yr Alban cafodd un stori lai o sylw nag y byddai wedi ei chael yn arferol.   Wythnos i nos Wener bu farw’r Parchg Ddr Ian Paisley, ond gan fod llygaid pob sylwebydd gwleidyddol ar yr hyn a ddigwyddai yn Yr Alban cymharol ychydig a glywyd am y gŵr a fu’n gymaint rhan o wleidyddiaeth Gogledd Iwerddon ers blynyddoedd. Ian Paisley oedd y gweinidog a droes yn wleidydd ac a ddaeth yn un o leisiau mwyaf croch yr Unoliaethwyr yno am ddegawdau. Fo oedd y gŵr a glywsom yn taranu yn erbyn Gweriniaethwyr a Phabyddion. Fo oedd y gŵr oedd yn cael ei feio, oherwydd ei areithiau, am lawer o boen Gogledd Iwerddon yn ystod ei blynyddoedd blin. Fo oedd y gŵr y bu cymaint o Gristnogion yn methu’n glir â’i ddeall oherwydd yr anghysondeb a welai cymaint o bobl rhwng ei ffyddlondeb i Efengyl Gras a Chariad yr Arglwydd Iesu Grist a ffyrnigrwydd ei wrthwynebiad i bawb a phopeth y byddai’n anghytuno â hwy.

Ian Paisley hefyd oedd y gŵr a ddaeth yn Weinidog Cyntaf Llywodraeth Ddatganoledig Gogledd Iwerddon yn 2007, gyda Martin McGuinness yn ddirprwy iddo. Bu Martin McGuinness yn arweinydd o fewn yr IRA, a bu Ian Paisley yn chwythu bygythion yn ei erbyn ac yn ei gasáu â chas perffaith. Ond er mawr syndod i bawb, wedi blynyddoedd o elyniaeth daeth y ddau yn gydweithwyr, a mwy na hynny hyd yn oed, yn gyfeillion a oedd yn parchu ei gilydd ac yn mwynhau hwyl yng nghwmni ei gilydd. Roedd llawer yn mynnu bod Paisley wedi meddalu a newid ei agwedd at McGuinness a’r gweriniaethwyr am iddo weld cyfle i wneud enw iddo’i hun fel Gweinidog Cyntaf. Ond mae hynny’n annheg â’r dyn gan ei fod wedi llwyddo i gymodi â’i elynion gwleidyddol a chydweithio efo nhw hyd yn oed. Byddai’n llawer gwell pe byddai wedi gallu gwneud hynny flynyddoedd yn gynharach, ond ni ddylai’r ffaith mai yn hwyr y dydd y digwyddodd hyn ein rhwystro rhag cydnabod rhyfeddod y cymod hwn na’n hatal rhag diolch i Dduw am y modd y llwyddodd y ddau i gymodi â’i gilydd a chydweithio’n effeithiol.

Y mae hanes Ian Paisley yn rhybudd ac yn gysur. Mae’n rhybudd i bob Cristion wylio rhag i’w ymddygiad -cyhoeddus neu breifat – fod yn groes i’r hyn y mae’n ei gredu a’i gyhoeddi. Ond mae’n gysur hefyd am ei bod yn ein hatgoffa bod gras Duw yn ei gwneud yn bosibl i elynion gymodi â’i gilydd, faint bynnag y clwyfo y buont yn gyfrifol amdano dros gyfnod hir. Mae rhywbeth annheilwng yn y ffordd yr arhosodd llawer o bobl yn amheus o’r ddau ddyn hyn gan wrthod derbyn dilysrwydd eu cymhellion. Rydym eisiau gweld cymod rhwng pobl, ac yr ydym yn aml iawn yn gweddïo am gael ei weld. Os felly, fe ddylem fod yn barod i’w gydnabod ac i ddiolch amdano pan welwn y cymod hwnnw’n cael ei wireddu a’i weithredu, beth bynnag a fu. Fel arall, waeth heb a sôn am werth cymod o gwbl.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 21 Medi, 2014

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: