Bod yn gywir

llansan

Glywsoch chi erioed y fath ddadlau am un llythyren fechan? Dydd Mawrth, fe benderfynodd Cyngor Sir Powys newid enw pentref Llansanffraid-ym-mechain i Llansantffraid-ym-mechain trwy roi’r llythyren ‘t’ yng nghanol yr enw. (Wedi meddwl am y peth, bu mwy o ddadlau ynghylch yr enw Cricieth; ai un ‘c’ ynteu dwy sydd yng nghanol yr enw hwnnw?) Dadl y Cyngor oedd mai ‘Sant Ffraid’ sydd yng nghanol yr enw, ac felly bod angen y ‘t’. Roedd eraill yn dadlau nad oedd angen y ‘t’ gan mai merch oedd Ffraid, ac felly mai santes, ac nid sant, oedd hi, a bod ‘Sant Ffraid’ yn anghywir. Yn ôl y farn hon, Llansanffraid sydd gywir, a dyna oedd yr enw am genedlaethau nes i’r ‘t’ gael ei hychwanegu wrth i’r ardal gael ei Seisnigeiddio. Roedd y camgymeriad hwn wedi ei gywiro, meddir, yn 2008 pan benderfynwyd adfer yr hen enw a pheidio â chynnwys y ’t’. Ond yr wythnos ddiwethaf fe benderfynwyd newid unwaith eto; ac o hyn allan bydd ‘t’ yng nghanol yr enw. Rwy’n cydymdeimlo â’r bobl sy’n dadlau bod y penderfyniad anghywir wedi ei wneud.

Fe welwch y tu mewn i’r rhifyn hwn mai enw’r Ofalaeth hon o fis Ionawr fydd ‘Gofalaeth Bro’r Llechen Las’. Ond beth sydd gywir? ‘Bro’r Llechen’ ynteu ‘Bro’r Lechen’? Dyna ni eto! Un llythyren fechan yn codi cwestiwn mawr! Ydi’r gair llechen yn treiglo yma ai peidio? Byddai llawer yn dweud mai hollti blew ydi trafod peth mor fanwl â hynny, ond waeth i ni fod yn gywir ddim! Felly, ‘Bro’r Llechen Las’ amdani – heb dreiglad!

Mae manylion o’r fath yn bwysig i mi. Ond i lawer o bobl, maen nhw’n ddiflas a ddim gwerth poeni amdanyn nhw. A dwi’n deall hynny’n iawn, oherwydd yn y pen draw dydi’r manylion hyn ddim o bwys tragwyddol. Ond yr hyn sy’n drist ydi bod llawer o bobl yn dweud yr un peth am rai o wirioneddau mawr y Ffydd Gristnogol. Yng ngolwg rhai pobl, manylion dibwys nad oes angen gwastraffu amser yn meddwl amdanyn nhw yw’r hyn a ddywed y Beibl am berson a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. I’r bobl hyn, mae trafod dwyfoldeb Iesu Grist, a’i fywyd perffaith, a’i farwolaeth ar Groes Calfaria, a’i atgyfodiad corfforol o’r bedd lawn cymaint o hollti blew â thrafod y manylion gramadegol uchod. Ac mae peth felly yn drist iawn, iawn. Oherwydd yn wahanol i’r ‘t’ a’r ‘c’ a’r ‘ll’, y mae’r gwirioneddau hyn am yr Arglwydd Iesu o dragwyddol bwys. Mae’n hollbwysig ein bod yn gwybod y gwirioneddau amdano, ac yn eu credu.

Peidiwch â chael eich camarwain yn y pethau hyn gan neb, hyd yn oed gan weinidogion neu bregethwyr. Mae credu’r pethau cywir am Iesu Grist – y pethau y mae’r Beibl yn ei ddweud amdano – o’r pwys mwyaf i bob un ohonom. Nid hollti blew, er enghraifft, yw mynnu bod Iesu, y dyn o Nasareth, yn wir Fab Duw hefyd. Yn yr hyn a gredwn amdano y mae ein gobaith.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 05 Hydref, 2014

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: