Pa fath newydd?

imagesXOINA2PW

Nid Caitlin Moran yw’r cyntaf i ddweud nad oes dim ond newyddion drwg ar y teledu bob dydd. Clywais ddweud yr un peth gan bobl eraill dros y blynyddoedd. Rhyfeloedd, trosedd, trais, llofruddiaethau a phob math o drychinebau a dioddefaint sy’n llenwi pob bwletin. Os nad yw’n newydd drwg, nid yw’n newydd o gwbl.

Mewn erthygl hynod o ddiddorol yn un o atodiadau papur newydd y Times yr wythnos ddiwethaf roedd Ms Moran yn apelio am newyddion mwy dyrchafol a chalonogol. Cwyno oedd hi’n benodol am y sylw mawr a roddir i chwaraeon ar derfyn pob bwletin. Beth sydd mor arbennig am chwaraeon, meddai. Pam fod chwaraeon yn hawlio’u lle bob tro. Pam mai chwaraeon, yn hytrach na’r celfyddydau er enghraifft, sy’n cael y sylw? Pam na roddir sylw, meddai Ms Moran, i ddoniau creadigol pobl neu i’r datblygiadau diweddaraf mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Er bod gen i ddiddordeb mawr mewn chwaraeon, ac er fy mod i wedi derbyn yn ddi-gwestiwn bod hynt a helynt pêl droed, rygbi, criced, tenis, beicio a champau eraill yn rhan o’r bwletinau, mae’n rhaid cydnabod bod dadl Ms Moran yn ddigon teg. Aeth ymlaen i alw am fwletinau newyddion ‘gwahanol’ sy’n rhoi sylw yn unig i’r pethau creadigol a dyrchafol mewn pob math o feysydd. Galwai am fwy o sylw i’r ymdrechion i wella bywyd ac i annog pobl i wella’u cymdeithas ac i gydfyw yn heddychlon. Awgrymai y byddai rhoi mwy o sylw i ymdrechion pobl i ddatrys problemau yn golygu y byddai llawer o anawsterau’n cael eu hosgoi hyd yn oed.

Roedd yn erthygl ddifyr iawn. Roedd yn ein hatgoffa o’r angen i beidio â rhoi’r holl sylw i newyddion drwg ond i feddwl o ddifrif beth yn union sy’n werth sôn amdano. A gall Cristnogion yn sicr hawlio bod ganddynt newydd da i’w gyhoeddi. Doedd Caitlin Moran ddim yn sôn am Gristnogaeth, na’r un grefydd arall o ran hynny, ymhlith y pethau dyrchfaol. Ond fe wyddom mai newyddion da yw’r Efengyl sy’n haeddu ei chyhoeddi’n eglur i bawb. Newydd da ydyw am gariad Duw tuag atom; y cariad nad ydym ni yn ei haeddu o gwbl. Newydd da am fywyd gwell sy’n cael ei gynnig i bawb, pwy bynnag y bo. Newydd da am un a fu’n fodlon i ddioddef dros eraill, gan ei gynnig ei hun yn aberth drostynt. Newyddion da am ffordd newydd o fyw, ac am lawenydd a gobaith sy’n cyfoethogi bywydau pobl. Newyddion da am Geidwad sy’n medru dod â phobl at ei gilydd mewn cymod ac yn eu galluogi i garu ac i gynnal ei gilydd.

Mae’n siwr bod Caitlin Moran wedi adnabod un o anghenion dyfnaf pobl, sef yr angen am gysur a gobaith a gwell na’r gwael a’r gwachul sydd mor amlwg yn ein byd. Braint yr Eglwys o hyd yw cynnig yr Arglwydd Iesu Grist i bobl fel yr un sy’n medru diwallu’r anghenion hyn yn llawn. Cyhoeddwn y newydd da bob dydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 12 Hydref, 2014

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: