Ymestyn yr Ofalaeth

Tachwedd 11, 2014

Ddechrau Ionawr 2015 bydd dwy eglwys Annibynnol arall yn ymuno â’r Ofalaeth hon ac edrychir ymlaen at groesawu a chydweithio ag aelodau’r ddwy eglwys, sef Carmel, Llanllechid a Bethlehem, Talybont.  Ac yn hytrach nag ychwanegu enw’r ddau bentref at enw presennol yr Ofalaeth – a chael clamp o enw hir! – penderfynwyd galw’r Ofalaeth newydd ‘Gofalaeth Fro’r Llechen Las’.