Philea – esboniad syml

Philae_over_a_comet_(crop)

Mae melin bapur ar Lannau Dyfrdwy yn bwriadu cael gwared ag un o’i dau beiriant, a hynny’n golygu bod 130 o swyddi yn y fantol. Cynhyrchu papur ar gyfer y diwydiant papurau newydd y mae’r felin, a’r ffaith bod llai o bapurau newydd yn cael eu gwerthu heddiw sy’n gyfrifol am y penderfyniad hwn.

Yn sgil y cyhoeddiad hwn, clywais drafodaeth radio ynghylch sut y mae pobl yn ‘cael’ y newyddion erbyn hyn. Mae llai o bobl yn prynu papur newydd am eu bod yn dibynnu fwyfwy nid yn unig ar deledu a radio ond ar wasanaeth newyddion ar gyfryngau digidol fel ffonau symudol a thabledi electroneg, heb sôn am ‘gyfryngau cymdeithasol’ fel Twitter ac ati. O’r cwbl, y teledu, mae’n debyg, yw’r ffynhonnell fwyaf poblogaidd o’r cyfan ar hyn o bryd.

Ond nid felly i mi. Rwy’n tueddu i ddibynnu mwy o lawer ar y radio a’r papur newydd i gael y newyddion. Ac erbyn hyn, rwyf hyd yn oed yn gweld mwy ohono ar sgrin cyfrifiadur nag ar sgrin teledu.

Ar y radio yn fwy na dim y clywais am Rosetta a Philea’r wythnos ddiwethaf.   Rosetta yw’r chwiliedydd a anfonwyd i’r gofod ym mis Mawrth 2004 gan yr Asiantaeth Gofod Ewropeaidd. Wedi deng mlynedd o deithio trwy’r gofod cyrhaeddodd at Gomed 67P fis Awst eleni. Bu’n cylchdroi o amgylch y gomed ers hynny, nes iddi’r wythnos ddiwethaf ollwng landiwr – Philae – ar wyneb y gomed, ac am rai dyddiau bu hwnnw’n anfon gwybodaeth am y gomed yn ôl i’r ddaear. Erbyn hyn, mae batri Philae wedi marw, ac ni all anfon rhagor o negeseuon.

Mae’r cyfan yn ddirgelwch i mi, ac ni allaf ddechrau deall y wyddoniaeth na’r dechnoleg a wnaeth y cyfan yn bosibl. Dyna pam yr oeddwn mor falch o weld llun syml a wnaed gan wyddonydd blaenllaw o Brifysgol Manceinion, Dr Heather Williams, er mwyn esbonio i’w phlant 6 ac 8 oed beth a ddigwyddodd i’r landiwr. Mae’r llun yn dangos bod Philae wedi bownsio ddwywaith wrth lanio ar y gomed. A chan iddo lanio wyneb i waered nid oedd modd iddo ail-lenwi’r batri trwy ei baneli solar. Ond fe lwyddodd i anfon yr holl wybodaeth wyddonol a gasglodd yn ôl i’r ddaear cyn i’r batri farw.

Roedd darlun syml Dr Williams yn ddigon i greadur fel fi. Buan iawn y byddwn i ar goll yn llwyr pe dechreuai hi fanylu ynghylch y wyddoniaeth a’r dechnoleg. Mae’r Beibl yr un modd yn llawn o ddarluniau a chrynodebau syml o’r Efengyl a’r iachawdwriaeth sydd i ni trwy’r Arglwydd Iesu Grist. Gellid manylu ynghylch honno gan fod yr hyn y gellir ei ddweud am ffordd iachawdwriaeth a dyfnderoedd cariad Duw yn ddiderfyn. Ond diolch hefyd am y mynegiant syml sydd gennym o’i gwirionedd, fel yr adnod, ‘Os cyffesi â’th enau yr Arglwydd Iesu, a chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi ef o feirw, cadwedig fyddi’ (Rhufeiniaid 10:9).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 16 Tachwedd, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: