Iesu ‘Philly’

th8PBBKL5I

Yr eira mawr yn ardal Efrog Newydd oedd un o’r straeon a ddaeth atom o’r Unol Daleithiau’r wythnos ddiwethaf. Stori arall na chafodd yr un sylw (yn gwbl amlwg) oedd stori o Philadelphia am ddyn o’r enw Michael Grant yn cael ei arestio am ‘fynnu arian gan bobl’ ar strydoedd y ddinas honno. Roedd o’n gwadu iddo ofyn i neb am arian ond yn cydnabod ei fod yn fodlon derbyn cildwrn gan bobl am dynnu eu llun neu am iddyn nhw gael eu llun efo fo.

Wrth dynnu llun yr ymwelwyr, nid yw Michael Grant yn gwneud dim byd dieithr. Peth digon cyffredin yw gweld pobl yn gwneud cymwynas ag eraill trwy dynnu llun ohonyn nhw efo’u camerâu neu ffonau symudol. Nid pawb sy’n cael arian am wneud hynny, wrth gwrs. Ond pam tybed y byddai pobl eisiau tynnu eu llun efo Mr Grant?

Mae’r ateb yn syml ac yn rhyfedd iawn. Actor o fath yw Michael Grant, ac ers saith mis mae wedi cerdded o amgylch strydoedd Philadelphia mewn gwisg wen laes a chlogyn brown mewn ymgais i dynnu sylw at Iesu Grist a’r Efengyl. Ac er bod pobl Philadelphia wedi rhoi’r enw ‘Philly Jesus’ iddo, mae’n pwysleisio nad yw am un eiliad yn honni mai Iesu ydyw, ond ei fod yn ceisio portreadu Iesu er mwyn tystio i’r Gwaredwr y daeth i gredu ynddo wedi iddo fod mewn gwahanol drafferthion oherwydd defnydd o gyffuriau ac ati. Mae gan yr ‘Iesu’ hwn ffon mewn un llaw a ffôn symudol yn y llall! Mae’n sicr yn tystio mewn ffordd anarferol i gariad a gwaith achubol Iesu Grist. Mae’n dweud bod pobl yn dod ato i glywed ei stori yn hytrach na’i fod o’n gorfod mynd i chwilio am bobl i dystio iddyn nhw am Grist.

Ond yr hyn a’m trawodd o weld ei stori oedd y sylw a wnaed gan un o drigolion Philadelphia bod gan ‘Philly Jesus’ dros 5,000 o ‘ddilynwyr’ ar Instagram. Rhyw fath o lyfrgell luniau ddigidol yw honno, a’r cyfan sydd angen i rywun ei wneud i ddod yn ‘ddilynwr’ yw pwyso botwm bach ar y ffôn symudol neu’r cyfrifiadur. Roedd gan Iesu Grist ei ddilynwyr hefyd – ac mae ganddo ei ddilynwyr o hyd. Ond nid trwy bwyso botwm na thrwy godi llaw na thrwy roi croes ar bapur y deuwn yn ddilynwyr iddo fo, ond trwy gredu ynddo a’i dderbyn yn Arglwydd a Gwaredwr ein bywydau; trwy gredu ei eiriau hefyd a’u gwneud yn sylfaen i’n bywyd ac i’r cyfan a wnawn. Mae Iesu’n galw ar ei ddilynwyr i fyw yn debyg iddo ef ac i fod yn ufudd i’w orchmynion. Ac yn wahanol i ‘Philly Jesus’, nid yw Iesu Grist yn gofyn am gildwrn gan y rhai sy’n dod i’w ddilyn. Mae’n ein gwahodd i’w ddilyn ac yn ein gwahodd i ddod yn agos ato am ddim. Wedi’r cwbl, mae o wedi gwneud llawer mwy na thynnu ein llun, mae o wedi rhoi ei fywyd yn aberth drosom, am ddim, heb dderbyn tâl o gwbl. Ac eto, mae’r Iesu – nad yw’n disgwyl cildwrn o fath yn y byd am y gymwynas fwyaf oll – yn gofyn i ni sy’n credu ynddo roi ein holl fywyd iddo mewn gwasanaeth a diolch

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 23 Tachwedd, 2014

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: