Tri Phoster

printcomp

Y cyntaf o’r tri phoster ar wal yr orsaf drenau a ddenodd fy sylw.  Yr adnod gyfarwydd o Efengyl Ioan oedd i’w gweld arno: ‘Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael  bywyd tragwyddol’ (Ioan 3:16).’  Yng nghanol yr holl hysbysebion amrywiol, roedd neges yr Efengyl yn wynebu pwy bynnag a welodd y geiriau hyn.  A phwy a ŵyr faint o bobl a ddechreuodd feddwl am newyddion da’r Efengyl wedi iddyn nhw weld y poster hwn?

Wn i ddim pwy a luniodd y poster a threfnu i’w osod yn yr orsaf honno.  Mae’n fwy na thebyg bod degau os nad cannoedd o gopïau ohono i’w gweld mewn gorsafoedd a mannau cyhoeddus eraill.  Trwy’r posteri hyn, daw Gair Duw i sylw llawer o bobl na fyddai fel arall yn ei glywed o gwbl, a gallwn ddiolch am hynny.

Ac yna fe welais y ddau boster arall a osodwyd wrth ymyl yr adnod.  Doedd yna ddim cyswllt amlwg rhyngddyn nhw.  Tri phoster wedi eu gosod gyda’i gilydd ar hap oedden nhw.  Hysbyseb Nadolig siop gwerthu dvd’s oedd y naill a sôn am daith grŵp pop enwog oedd y llall.

Ar y cyntaf, y geiriau ‘HAVE YOU?’ mewn llythrennau breision ar waelod y poster a ddenodd fy sylw.  (Dim ond ar ôl craffu a gweld ‘We’ve got Christmas boxed up’ mewn geiriau llai uwchben lluniau’r dvd’s y deallais yr ergyd.)  Ac ar yr ail yr oedd hysbyseb lliwgar i albwm neu daith ddiweddaraf y band poblogaidd Take That.

Na, doedd dim cyswllt amlwg rhwng y tri phoster.  Ac eto, fedrwn i ddim peidio â rhyfeddu at yr her fawr a’m hwynebai o gael cip sydyn ar y tri.  I ddechrau, neges fawr yr Efengyl trwy’r adnod a’i haddewid fawr o fywyd i ‘bob un sy’n credu’ yn yr Arglwydd Iesu Grist.   Ac yna’r her fawr yn y geiriau, ‘Have you?’ Ydych chi wedi credu?  Wyt ti wedi credu?  Mae’r bywyd tragwyddol wedi ei addo i bawb sy’n credu yn y Gwaredwr.  Ie, y rhai sy’n credu – a dim ond y rhai sy’n credu – yn y Gwaredwr Iesu sy’n cael y bywyd hwn.  Ac felly, diolchwn am gael ein herio trwy’r cwestiwn holl bwysig, ‘Wyt ti wedi credu?’

Gogoniant yr Efengyl yw bod y bywyd tragwyddol ar gael yn rhad i bawb sy’n credu, a Duw ei hun yn ein hannog i’w dderbyn.  Cymer ef!  Cymer y bywyd hwn sydd yn Iesu Grist ar dy gyfer; y bywyd cyflawn a gwell yn y byd hwn, a’r bywyd a fydd yn para byth yn y nefoedd. ‘Take that!’ A dyna atgoffa ein gilydd o’r newydd mai rhodd i’w derbyn yw’r bywyd tragwyddol hwn ac nid rhywbeth a enillwn ni trwy ein daioni a’n hymdrechion a’n duwioldeb ein hunain.  Rhodd Duw i ni ydyw, ac fe welwn yn yr adnod mai cariad Duw tuag atom sy’n gyfrifol am y rhodd honno.  A pha well ffordd o ddechrau blwyddyn newydd na thrwy ddiolch i Dduw am roi ei unig Fab trosom?

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 04 Ionawr, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: