Goddef y cyfan

Ers blynyddoedd, yn arbennig yng ngwledydd Prydain, bu llawer o bobl yn ymosod ar y Ffydd Gristnogol ond yn betrusgar rhag ymosod yn yr un modd ar grefydd Islam.  Un rheswm am hyn yw’r ofn y gallai beirniadaeth o’r fath beri i rywrai fynd ati i ddial ar bwy bynnag a fyddai’n ymosod ar   grefydd Islam a’i phroffwyd.   Bu pobl yn fwy na pharod i wawdio Iesu Grist a’r cyfan sy’n ganolog i Gristnogaeth, ond yn ymarhous i anelu’r un gwawd at Islam a Mohammed (er gwaetha’r ffaith na fyddai mwyafrif dilynwyr y grefydd honno’n ystyried codi bys yn erbyn y beirniaid).

Dangosodd yr ymosodiadau ar staff Charlie Hebdo yn Ffrainc bod sail i’r ofn hwnnw gan fod y ddau lofrudd wedi mynnu eu bod yn dial am y  cam a wnaed â’r proffwyd. Fe heriodd y cylchgrawn y bygythiadau, a thalwyd yn ddrud iawn am hynny.  Ac wythnos wedi’r gyflafan, mae rhifyn diweddaraf Charlie Hebdo yn ein hatgoffa bod Cristnogaeth a phob ffydd arall yn parhau’n wrthrych gwawd a dychan i’w staff wrth iddynt ymosod ar y Pab a chrefyddwyr eraill a oedd wedi datgan cefnogaeth ac estyn eu cydymdeimlad iddynt yn ystod yr wythnos.

Beth bynnag a ddigwydd yn Ffrainc a gwledydd eraill, mae’n debyg na welwn newid agwedd yng ngwledydd Prydain yn fuan.  Bydd Cristnogaeth yn dal yn darged hawdd, a bydd pobl yn dal i feddwl ddwywaith cyn ymosod ar Islam. Un rheswm am hynny yw’r ffaith y bydd pobl yn dal i gredu nad oes fawr o berygl y bydd Cristnogion yn ymateb yn dreisgar i’r gwawd.

Ond a yw hynny’n awgrymu nad yw Cristnogion yn malio dim am y gwawd hwn?  Ai arwydd o’n dihidrwydd yw hyn, neu brawf nad yw o bwys gennym beth a ddywed eraill am ein Ffydd a’n Gwaredwr?  Tristwch pethau yw y gall fod peth gwir yn hynny.  Wedi’r cwbl, oni chlywir rhai sy’n arddel y Ffydd yn  cablu trwy ddefnyddio enw Iesu’n llac ac anystyriol?

Mae Cristnogion yn tueddu i dderbyn y sarhad hwn, ac mae’r dychanwyr yn deall hynny.  Ond nid dihidrwydd sy’n gyfrifol am hyn, ond yn hytrach alwad Duw iddynt i fod yn debyg i Iesu Grist, a ddioddefodd bopeth, yn cynnwys yr ing a’r boen a’r angau ar Galfaria er eu mwyn, heb daro’n ôl.

Mae rheswm arall hefyd, sef yr alwad i adael pob dial i Dduw ei hun.  Mae’r cabledd a’r dirmyg yn loes i’r Cristion, ond mae’r Cristion hefyd yn gwybod bod rhaid gadael pob dial i Dduw.  Ni chaiff y rhai sy’n dirmygu’r Ffydd ac yn sarhau Crist chwerthin am byth.  Daw’r dydd y bydd yr Arglwydd, sy’n eiddigeddus o’i enw da ei hun, yn dial ar y rhai sy’n ei ddirmygu ef a’i Fab a’i  ddilynwyr. Yr alwad a gawsom fel Cristnogion yw goddef y cyfan, troi’r foch arall, a hyd yn oed weddïo dros y rhai sy’n ein gwrthwynebu: gweddïo drostynt a’u caru, er gwaetha popeth a wnânt i ni ac yn erbyn y Ffydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 18 Ionawr, 2015

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: