Y difreintiedig

 

Darllenais y dydd o’r blaen erthygl am ddylanwad eu hathrawon ysgol ar ddau actor adnabyddus.  Yr actor diweddaraf i bortreadu Sherlock Holmes ar y BBC oedd un, sef Benedict Cumberbatch.  Rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn i mor gyfarwydd â’r llall, ond fy niffyg gwybodaeth am fyd y ffilmiau sy’n gyfrifol am hynny.  Bydd rhai ohonoch yn gwybod yn union pwy yw Eddie Redmayne hefyd.

Tynnu sylw oedd yr erthygl at y ffaith mai cynnyrch ysgolion bonedd Lloegr yw’r ddau actor hyn ynghyd ag amryw o actorion poblogaidd eraill a welwn ar y teledu ac mewn ffilmiau heddiw.  Addysgwyd Cumberbatch yn Harrow a Redmayne yn Eton.  Nid yw’n syndod bod yr ysgolion hyn wedi cynhyrchu actorion o fri o gofio bod gan Harrow er enghraifft theatr foethus newydd sbon ar gyfer cynulleidfa o 350 o bobl yn nyddiau ysgol Cumberbatch.  Mae’r holl adnoddau drud yr ysgolion hyn mewn pob math o feysydd yn help mawr i’w myfyrwyr arfer eu crefft ym mha faes bynnag a ddewisant.

Yr hyn a’m trawodd oedd honiad yr athro drama yn Harrow bod cefndir breintiedig Cumberbatch ac eraill yn rhwystr iddynt yn eu gyrfa ddewisedig.  Mae’n beryg, meddai, na chawn nhw eu hystyried ar gyfer rhannau penodol mewn rhaglenni a ffilmiau oherwydd eu cefndir.  Ydi’ch calon yn gwaedu dros y bobl hyn tybed?  Mae’n hawdd gwneud mor a mynydd o’r sylwadau hyn, wrth gwrs, ond mae’n anodd iawn cydymdeimlo â’r ddadl bod disgyblion yr ysgolion bonedd hyn dan unrhyw anfantais o gwbl pan ddaw’n fater o sicrhau cyfleodd mewn unrhyw faes dan haul.  Mae hyd yn oed awgrymu hynny’n swnio fel sen ar bobl sydd wirionedd dan anfantais

Oherwydd onid bod dan anfantais ydi bod yn dlawd, bod yn brin o fwyd, poeni am allu fforddio golau a gwres, bod mewn ysgol sy’n brin o adnoddau sylfaenol, bod heb ofal iechyd, byw mewn cymunedau heb adnoddau chwaraeon a theatrau a phob math o bethau sy’n rhoi profiadau cyfoethog ac amrywiol, bod yn ddi-waith a heb obaith o gwbl am gael swydd am nad oes swyddi i’w cael.  Hyn a llawer mwy ydi bod dan anfantais

Ac y mae Duw yn galw arnom i fod o blaid y rhai sy’n dioddef felly.  Daw’r proffwyd Amos, er enghraifft, â gair o gondemniad oddi wrth Dduw ar bobl Israel am anwybyddu a gormesu’r tlodion.  Mae ganddo enghreifftiau o bethau penodol yr oeddent yn eu gwneud i’r tlodion a’r anghenus yn eu plith.  Rhaid i bobl Dduw ym mhob oes gofio rhybudd y proffwyd a gwneud popeth a allant dros bobl felly.  Onid yw awgrymu bod pobl freintiedig dan anfantais ynddo’i hun yn fath o orthrwm gan ei fod yn bychanu’r hyn a olygir wrth ‘wir angen’?  Ydi, mae rhybudd Amos rhag ‘sathru’r anghenus a difa tlodion y wlad’ yn berthnasol o hyd (Amos 8:4) i bobl yr Arglwydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 08 Chwefror, 2015

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: