Cuddio’r haul

Gormodedd fyddai dweud bod llygaid pawb ar yr haul fore Gwener, ond roedd canran dda o bobl y wlad hon yn gwylio’r diffyg ar yr haul (neu’r eclips) mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Roeddwn i’n fy llongyfarch fy hun am lwyddo i wneud twll bychan mewn cerdyn A4 a chael adlewyrchiad o’r eclips ar ddalen o bapur. Ond roedd hynny cyn i mi weld rhai o’r lluniau a dynnwyd gan bobl oedd yn defnyddio offer pwrpasol.

Ond beth bynnag a welsom, a pha offer bynnag a ddefnyddiwyd, yr un peth a ddaliodd ein sylw oedd y lleuad yn cuddio’r haul. Doedd o ddim yn eclips llawn i ni yng Nghymru, ond roedd y lleuad yn cuddio rhan helaeth o’r haul, ac fe aeth bore braf braidd yn dywyll am sbel. Ond roedd ymhell o fod yn gwbl dywyll, ac mae’r ffaith ei bod yn dal mor olau er i’r haul bron fynd o’r golwg yn dangos mor rhyfeddol yw goleuni’r haul i ddechrau.

Pennod olaf yr Hen Destament sy’n dweud am y Meseia, ‘Ond i chwi sy’n ofni fy enw y cyfyd haul cyfiawnder â meddyginiaeth yn ei esgyll’ (Malachi 4:2). A phan ddaeth ‘haul cyfiawnder’ ym mherson Iesu Grist, roedd goleuni’r haul hwnnw wedi ei guddio i raddau helaeth. Gwir Fab Duw oedd y plentyn Iesu yn Nasareth, ond doedd hynny ddim yn amlwg i’w gymdogion. Doedd hynny ddim yn amlwg hyd yn oed yn ystod gweinidogaeth gyhoeddus Iesu. Y cwbl a welai’r rhelyw o bobl oedd dyn cyffredin; ar y gorau, athro ac arweinydd poblogaidd. Roedd ei dduwdod wedi ei guddio rywsut oddi wrthynt. Wrth edrych arno, ni welai pobl ei fawredd a’i ogoniant. Roedd pobl yn medru edrych arno heb gael eu dallu gan ddisgleirdeb Duw. Roedd y disgleirdeb hwnnw wedi ei guddio, nid gan ddim o’r tu allan iddo’i hun ond ganddo ef ei hunan.

Yn gwbl fwriadol, daeth Iesu i’r byd gan guddio’i ogoniant oddi wrthym. Daeth Mab Duw atom gan ei dlodi ei hunan; daeth yn ddyn; daeth i ddioddef ac i farw trosom ar Galfaria. Fe’i gwnaeth ei hun yn ddirmygedig er mwyn bod yn waredwr i ni. Eithriad oedd yr hyn a ddigwyddodd ar fynydd y Gweddnewidiad pan welodd tri o’i ddisgyblion ‘ei wyneb fel yr haul a’i ddillad yn wyn fel y goleuni’ (Mathew 17:2).

Tristwch pethau yw bod cymaint o bobl heddiw heb weld ei ogoniant, ac yn dal i ddweud nad yw Iesu ond dyn da ac athro ac arweinydd galluog. Ac nid oes esgus dros hynny gan fod y Beibl wedi dangos yn glir iawn i ni pwy yw Iesu Grist. Mae gennym ni dystiolaeth sicr y Beibl i berson Crist. Mae’r neges honno yn glir a diymwad.   Mae’r eclips wedi hen fynd heibio, a’r Arglwydd Iesu Grist i’w weld yn glir. Ond mae’n rhaid edrych; mae’n rhaid derbyn y dystiolaeth amdano. A chaiff pawb sy’n gwneud hynny ryfeddu a chlodfori.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn Dydd Sul, 22 Mawrth, 2015

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: